Onderzoek in verband met de Vlaamse beiaardcultuur

2016
 • ​Brugge: De stadsbeiaardier voert een historisch onderzoek uit naar de voormalige beiaarden van de Abdij Ten Duinen. Dit bracht reeds belangrijke nieuwe gegevens aan het licht. Verder wordt onderzocht of een reconstructie van de oorspronkelijke beiaard uit 1637 haalbaar is.
 • Leuven: Op 2 november promoveerde universiteitsbeiaardier Luc Rombouts aan de Universiteit Utrecht tot doctor in de geesteswetenschappen, afdeling musicologie, op een proefschrift over de oorsprong van de beiaard. Er zijn plannen om dit proefschrift te bewerken tot een Engelstalige handelseditie.
 • Mechelen: 
  • Op woensdag 1 juni werden de eindwerken voor het vak campanologie gepesenteerd. Elizabeth Vitu uit Perpignan (Frankrijk) schreef een verhandeling met als titel Traité Theorique et Pratique des Proportions Harmoniques et de la fonte des cloches. Translation of an 18th Century Treatise on Bell Founding and Bell Harmonics written by Jeremy de Roujoux. Rachel Perfecto (USA) schreef een eindwerk met als titel A Guide to Arranging for the Carillon. Common challenges arrangers face and possible solutions.
  • De Koninklijke Beiaardschool publiceerde de volledige beiaardwerken van beiaardier-componist Jef Rottiers. Deze editie werd verzorgd door Jürgen Buchner, alumnus en universiteitsbeiaardier van Würzburg, docent Eddy Mariën en directeur Koen Cosaert. Simon Cosaert ontwierp de cover van deze bundel.
  • De Koninklijke Beiaardschool bereidt een uitgave voor met de composities voor de beiaard solo van Jos Lerinckx.
2015
 • Algemeen: Doctoraatsonderzoek naar de oorsprong van de beiaard door Luc Rombouts (Universiteit Utrecht; promotie voorzien in 2016)
 • Brugge: Historisch onderzoek naar de voormalige beiaarden van de Abdij Ten Duinen.
2014
 • Leuven: Publicatie van boek Singing Bronze. A History of Carillon Music, van Luc Rombouts (Leuven University Press)
2013
 • Mechelen: op 11 december 2013 vond aan de Mechelse beiaardschool een pedagogische studiedag plaats rond de pedagogiek en de repetitietechniek van het beiaardonderricht in samenwerking met Bart Spanhove (Lemmensinstituut).
 • Oudenaarde: in september 2012 werd in de beiaard van Oudenaarde een nieuw type tuimelaarsysteem aangebracht met gebogen tuimelaars (VEMA-systeem, ontwikkeld door Marc Van Eyck). Dit systeem maakt afstellen van de draden en de toetsdruk van het stokkenklavier veel eenvoudiger dan met rechte tuimelaars. Het system werd gedocumenteerd in een artikel in het Bulletin van de Guild of Carillonneurs in North America (62, uitgave 2013, p. 32-36).
2012
 • Doctoraat over uitvoeringspraktijk op beiaard in de 17de eeuw door Carl Van Eyndhoven (promotie december 2012)
 • Stage en eindverhandeling door klaas Jaap van der Meijden: "De archieven van de beiaardschool verdienen de grootste aandacht". Structuurstudie van het conglomeraatarchief van de vzw Koninklijke Beiaardschool en aanbevelingen inzake archierfbeheer (VUB Archivistiek, 2012, promotor: prof. dr. G. Janssens).
 • Mechelen: studiedag over Jef Denyn in Mechelen (29 september 2012)
2011
 • Mechelen: studiedag over ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’ (17 september 2011)
PLANNEN
 • Engelse vertaling van het boek Zingend Brons door Luc Rombouts
 • Studiedag rond het borgen van beiaarderfgoed (zomer 2015, m.m.v. Faro)
 • Publicatie CD-rom met het versteekboek + transcripties van Th. De Sany, Brussel, 1648 door de VBV
; Luc Rombouts