Onderzoeksacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve

De Sint-Bavovrienden, de vrijwilligers achter de Hondenzwemming, zijn vooral erg praktisch ingesteld. Daardoor zijn de genomen onderzoeksacties eerder beperkt en kenden ze vooral ondersteuning vanuit de plaatselijke heemkring, de Wielsbeekse Juliaan Claerhout-kring. Structureel proberen de Sint-Bavovrienden wel het onderzoek te bevorderen door oude foto’s te verspreiden via de eigen Facebook-pagina of via de pagina ‘je bent van Senteboas als …’. Bovendien staan ze ook steeds open voor alle mogelijke onderzoeksvoorstellen. Ook leent het bestuur frequent materiaal uit voor onderzoek of expo’s, bijvoorbeeld de oudst bewaarde affiche van de Hondenzwemming (1948) voor de Texture-tentoonstelling ‘Metamorfosen, een klare kijk op de Leie’ in het kader van de Grote Verleieding in 2015.
 
Sinds de opstart van het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed ondernam het bestuur wel enkele concrete onderzoeksacties en staan er ook nog enkele op de planning.
 
2015
In het najaar van 2015 verscheen er een uitgebreid artikel over de Hondenzwemming in het plaatselijke heemkundige jaarboek Leiesprokkels (klik hier). Het was de eerste keer dat de geschiedenis van de Hondenzwemming zo grondig onderzocht werd. Ondanks het 165-jarig bestaan was er nooit eerder een doorgedreven onderzoek gebeurd naar het ontstaan van de Hondenzwemming. Het fotoboekje over de Hondenzwemming dat in 2014 verscheen was een extra stimulans om die geschiedenis te bestuderen. De auteur van het artikel, Bert De Smet, baseerde zich vooral op het verenigingsarchief van de Sint-Bavovrienden dat bestaat uit foto’s, krantenartikels, videobeelden, enz. Hoewel de auteur er in slaagde om de geschiedenis relatief uitgebreid te schetsen is diepgaander archiefonderzoek, o.a. in het gemeente- en rijksarchief, aangewezen om een vollediger beeld van het evenement te verkrijgen. Het artikel, ‘De Hondenzwemming. 165 jaar feest- en sporterfgoed in Sint-Baafs-Vijve’, kreeg in 2016 de eervolle vermelding van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen.
 
Plannen
De belangrijkste onderzoeksacties voor de komende jaren zijn verweven met het 175-jarig bestaan van de Hondenzwemming in 2025. Op basis van uitgebreider archiefonderzoek willen de Sint-Bavovrienden dan een boek over de Hondenzwemming uitbrengen. Het boek vormt een combinatie van geschiedenis; columns over honden, dierensport, dierenwelzijn en dierenerfgoed door experts; getuigenissen (‘wat betekent de Hondenzwemming voor jou?’) en interviews; persartikels en info over het ICE-traject. Het boek krijgt ook afgeleiden: een expo in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve, een lezing én een educatief pakket. Dat laatste moet ervoor zorgen dat de basisscholen uit de gemeente nog nauwer betrokken kunnen worden bij de Hondenzwemming, niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk. ; (c) Bert De Smet, vzw Sint-Bavovrienden
Voorbeelden uit de praktijk
2014-2015: De verschillende publicaties leiden tot een ruimere belangstelling voor de Hondenzwemming.