Initiatieven tot het herlanceren van de Vlaamse beiaardcultuur

2016
 • Aarschot: In september werd het officiële startschot gegeven voor de fundraising van een vredesbeiaard voor de OLV-kerk, die in 2018 zal worden gerealiseerd.
 • Antwerpen: Er werd een nieuwe luisterplaats voor de maandagavondconcerten op de stadsbeiaard in gebruik genomen, namelijk het ‘Schoon verdiep’ van het stadhuis.
 • Brugge: Van 21 tot 25 maart vond de tweejaarlijkse versteek van de historische speeltrommel plaats.
 • Kortrijk: Vanaf 30 november klinken 16 nieuwe liederen op het automatisch spel van de halletoren. Deze melodieën, die alle een link hebben met het Kortrijkse culturele leven, spelen in op de tijd van het jaar. Deze vernieuwingsoperatie gebeurde nadat de vorige enige twee melodieën onveranderd bleven van 1994 tot 2016.
 • Leuven: Op 10 november werd het startschot gegeven voor de fundraising voor een nieuwe beiaard in de toren van de Parkabdij in Heverlee. Het instrument wordt een reconstructie van de 18de-eeuwse beiaard van Noorden & De Grave die in 1811 van de abdij verhuisde naar de Leuvense Sint-Pieterskerk en daar op 25 augustus 1914 tijdens de Brand van Leuven werd verwoest. Het project wordt mede gedragen door de Duitse stad Neuss, waarvan reservisten grotendeels verantwoordelijk waren voor de Brand van Leuven. De nieuwe vredesbeiaard van de abdij zal worden ingespeeld op 11 november 2018, precies 100 jaar nadat de klokken in België, Frankrijk en Engeland luidden bij het einde van de Eerste Wereldoorlog.
 • Mechelen: 
  • ‚ÄčDe voorbereidingen startten voor de bouw van een beiaardpaviljoen in de Sint-Mettetuin te Mechelen. Dit gebouw wordt de thuis voor de nieuwe mobiele beiaard. De werken zullen starten in maart-april 2017.
  • In september werd een nieuw studieklavier aangekocht bij Reinold Van Zijl (Nederland).
  • Op 28 en zondag 29 mei werden de jaarlijkse Beiaarddagen georganiseerd. Dit jaar werd de nieuwe Mechelse mobiele beiaard plechtig ingehuldigd met een plechtigheid en concert in het cultuurcentrum. Verder waren er workshops, concerten en torenbezoeken.
 • Puurs: Een comité heeft in samenwerking met het gemeentebestuur middelen verzameld om een beiaard te plaatsen in de toren van de Sint-Pieterskerk. Het instrument zal worden ingehuldigd in juni 2017.
 • Roeselare: Tussen september en november werd een torenuurwerk met voorslag van vijf klokken door klokkengieter Michaux gerestaureerd en gemonteerd in de Sint-Michielstoren. Het uurwerk is afkomstig uit de kloosterkerk van de redemptoristen in Roeselare. 
 • Steenokkerzeel: Op 1 mei vond voor de eerste maal een studentenconcert plaats op de historische beiaard van de Sint-Rumolduskerk te Steenokkerzeel. Met de kerkfabriek maakte de beiaardschool een afspraak dat er voortaan een studentenconcert kan plaats vinden op de eerste zondag van iedere maand.
2015
 • Gent: 1 juli: première van de nieuwe draadloze video-verbinding te Gent (voorheen nog met bekabeling vanuit de beiaardcabine).
 • Ieper: Vier nieuwe liederen op het automatisch spel in het kader van de herdenking van WO I (programma speelt elke dag van 17 tot 20 u tot 11 november 2018).
 • Leuven: Abdij van Park: technisch advies en ontwerp voor de vredesbeiaard die volgens planning op 11 november 2018 wordt ingespeeld.
 • Mechelen: 
  • 28 en 29 mei 2016: feestelijke inhuldiging van de nieuwe Mechelse mobiele beiaard.
  • 30 januari: gieting van de tweede reeks klokken voor de nieuwe mobiele beiaard in Royal Eijsbouts in Asten (Nederland) in aanwezigheid van sponsors.
 •  Neerpelt: 15 november - inspeling van nieuwe beiaard
 • Puurs: 18 juni - aankondiging van een project tot aankoop van een nieuwe beiaard voor de Sint-Pieterskerk
 • Temse - 2016: uitgebreide vernieuwing van het automatisch spel, die het mogelijk zal maken om de melodieën gevarieerder te maken en sneller te vernieuwen in de loop van het jaar.
2014
 • Averbode: Realisatie door Koen Van Assche en Anna Maria Reverté van een nieuwe mobiele beiaard, de ‘Bronzen piano’
 • Mechelen: Fundraising voor een mobiele beiaard ten behoeve van de beiaardschool; gieten van de eerste klokken in juli
2013
 • Aarschot: er worden plannen ontwikkeld om een vredesbeiaard te plaatsen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.
 • Gent: er werd een geluidsinstallatie aangebracht in de toren van het Belfort om het volume van de beiaard te verhogen. Door de vernieuwing van het Belfort in 1913 waren er immers te weinig galmopeningen om de beiaard voldoende uitstraling te geven.
 • Grimbergen: voorbereidingen voor de renovatie van de beiaard - vernieuwing van de klavierkamer, aanpassing van het clavier aan de Europese standard, nieuwe klavierbank en nieuwe automaat. Oplevering is gepland voor 1 mei 2014.
 • Kortrijk: de visualisatie van de beiaardconcerten op de belforttoren werd verbeterd via een led-wall op de Grote Markt. De Koninklijke Beiaardschool schonk een prijs in de compositiewedstrijd voor beiaard van de Carillon Society of Australia. De prijs van de KBS ging naar het werk “Belt” van Alison Ireland.
 • Leuven: er worden plannen gemaakt om de verloren gegane beiaard van de Abdij van Park opnieuw in ere te herstellen.
 • Mechelen: er wordt geijverd voor een nieuwe mobiele beiaard i.s.m. de Koning Boudewijnstichting. Het project groeit in 2013 uit tot een internationaal project in samenwerking met de Belgian American Education Foundation. Schenkingen uit België, Nederland, Duitsland, Ierland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
 • Neerpelt: er is een actiecomité opgericht om een beiaard te plaatsen in de Sint-Niklaaskerk.
 • Nieuwpoort: de voorbereidingen werden getroffen voor de restauratie van de beiaard. De werken zullen starten in januari 2014.
 • Roeselare: er werd een nieuw pneumatisch systeem geïnstalleerd met computer voor het automatische spel. In de tuin Dekenij (Vrouwenstraat 5) werd een nieuwe luisterplaats ingericht voor de beiaardconcerten.
 • Ronse: de grote beiaardcabine werd aangepakt om ze geschikt te maken voor torenbezoeken. De technische dienst bracht een glasvezelvlies aan en herschilderde de cabine. Er werd bovendien een nieuwe luisterplaats ingericht en in gebruik genomen (de evocatie van de het vroegere kloosterpand naast de toren).
 • Tienen: het restauratiedossier van de stadsbeiaard van Tienen is bijna afgewerkt.
2012
 • Brussel: revalorisatie van de beiaard van het Belgisch parlement, onder impuls van Frank Deleu (eerste concertreeks zomer 2012)
 • Mechelen: opstart actie met het oog op een nieuwe mobiele beiaard (Beiaardschool, Vereniging voor Toren en Beiaard, stad Mechelen)
 • Neerpelt: actie met het oog op een nieuwe beiaard, door Jan Verheyen
Initiatieven in de nabije toekomst:
 • Productie nieuwe mobiele beiaard ‘bronzen piano’ door Koen Van Assche en Anna Maria Reverté
; Luc Rombouts