Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen


Gerelateerde personen/organisaties
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Externe link
http://www.erfgoedcelmechelen.be/item.php?itemno=170_325&catid=&lang=NL

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen

Om de de traditie van de Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen naar de Mechelse basischolen te brengen, liet de Erfgoedcel Mechelen een kamishibai maken. De Kamishibai is een Japanse vertelvorm. Er wordt een kastje bij gebruikt dat je het best kan vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje passen tekeningen op A3-formaat. Elke tekening geeft een scène van een verhaal weer. De verteller verschuift de prenten zoals in een trage tekenfilm en vertelt ondertussen het verhaal, dat achteraan op de prenten te lezen staat. De dienst Onderwijsondersteuning van de stad Mechelen stimuleert Mechelse basisscholen om met deze verteltechniek te werken. Deze scholen bezitten ook bijna allemaal een kamishibai-theatertje. De tekeningen voor de kamishibai van de Mechelse Ommegang zijn gemaakt door Gerda Dendooven en het verhaal werd geschreven door Michael De Cock. De kamishibai richt zich tot kinderen van de 3de kleuterklas t.e.m. het vierde leerjaar.  


Voorbeelden uit de praktijk

De kamishibai brengt op een ludieke, speelse manier kennis over de Mechelse Ommegang bij jonge kinderen (3de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar). In de lesmap met naverwerking wordt differentiatie aangebracht naargelang de leeftijd van de kinderen. Met deze borgingsmaatregel wordt er draagvlak gecreëerd bij de kinderen, de leerkrachten en hopelijk ook bij de ouders van de kinderen. De kamishibai zal ook de komende jaren opnieuw aan de Mechelse scholen worden aangeboden (gratis), aangezien het verhaal bij de prenten niet tijdsgebonden is. De communicatie naar de basisscholen in Mechelen gebeurt via de dienst Onderwijsondersteuning in Mechelen en bereikt alle netten.