Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen


Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Externe links
http://www.erfgoedcelmechelen.be/item.php?itemno=170_325&catid=&lang=NL , https://www.facebook.com/groups/600112123386021/?fref=ts

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen

2017
 • De reuzendragers die zich vanaf 2014 verenigden om de traditie levend te houden via de Facebookpagina 'Mechelse Reuzendragers' willen een concrete reuzenwerking opzetten waarbij ze:
  • de Mechelse (historische) reuzen en reuzentraditie  meer nationale en internationale bekendheid willen geven, 
  • willen voorkomen dat de traditie en kennis m.b.t. het reuzendragen uitdooft tot aan de volgende uittocht van de Mechelse Ommegang,
  • de Mechelse trots en eigenheid willen aanwakkeren bij de Mechelaar zelf en hem/haar bewust wil maken van het belang van de reuzentraditie. 
    
 • Musea & Erfgoed Mechelen (cfr. samensmelting werking Erfgoedcel Mechelen en Stedelijke Musea Mechelen in 2016) onderzoekt op welke manier ze de dragers kan ondersteunen in het ontwikkelen van een reuzendragers vereniging en de realisatie van bovenstaande doelstellingen (cfr. makelaarsrol).
  Een eerste actie was het in contact brengen van de reuzendragers met Reuzen in Vlaanderen. Deze organisatie gaf de Mechelse Reuzendragers via een samenkomst in het najaar van 2017 inzicht in hun werking en verschillende verenigingsmodellen. 
   
 • Dit traject wordt in 2018 verder gezet, waarbij de ondersteunende rol van Musea & Erfgoed Mechelen concreet gedefinieerd wordt, de reuzendragerswerking opzegezet wordt en door hen borgingsacties uitgerold worden die passen binnen de doelstellingen van hun werking. 

2014
 • Stuurgroep Mechelse Ommegang: In 2014 stelde de Erfgoedcel Mechelen een stuurgroep samen rond de Mechelse Ommegang. De stuurgroep denkt mee na over de toekomst van de Mechelse Ommegang en tekent een visie uit rond de omgang met deze immaterieel erfgoedtraditie.
 • Facebookgroep Mechelse Reuzen: Een aantal Mechelse reuzendragers hebben op facebook de groep Mechelse reuzen in het leven geroepen. Dit om enerzijds meer mensen warm te maken om de Mechelse reuzen te dragen en te koesteren, anderzijds om, na afloop van het uitgaan van de Mechelse Ommegang in 2013, de traditie van de Mechelse reuzen levend te houden. Zo hebben leden van deze groep in september 2014 de twee nieuwe reuzen Noa en Amir gedragen tijdens de reuzenommegang in Deurne en het vijfde Mechelse Gildejuweel. Hiervoor lanceerden zij zelf ook een oproep op de facebookpagina. De erfgoedcel Mechelen ondersteunt dit initiatief.
2013
 • Workshop 'masker maken' (04/'13 en 05/'13): Workshop voor het vijfde en zesde leerjaar van een aantal Mechelse basisscholen. Van het hoofd van kinderreus Mieke werd een mal gemaakt, waarvan vervolgens 250 maskers gegoten werden. Tijdens de workshop beschilderden de kinderen deze maskoers. Ze kregen tevens het basisverhaal van de restauratie van de hoofden van de Mechelse Ommegangsreuzen te horen. Daarna gingen ze zelf aan de slag om van hun masker een Mechelse Ommegangsreus te maken. Vijftig van deze maskers zullen tijdens de Mechelse Ommegang gebruikt worden door de kinderen van het kinderkoor.
 • Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen (vanaf 05/'13): klik hier.
;
Voorbeelden uit de praktijk

2014 

 • Stuurgroep Mechelse Ommegang: De stuurgroep Mechelse Ommegang levert input voor de ontwikkeling van een visie en beleid rond de dynamische, hedendaagse omgang met de traditie van de Mechelse Ommegang.
 • Facebookgroep Mechelse Reuzen: Via de facebookgroep willen de Mechelse reuzendragers enerzijds meer mensen warm maken om de Mechelse reuzen te dragen en te koesteren, anderzijds om de traditie van de Mechelse reuzen levend te houden en meer zichtbaarheid te geven. De groep telt momenteel 19 leden.

2013

 • Workshop masker maken: Tien klassen van gemiddeld 21 leerlingen namen deel aan de workshop. Tijdens deze creatieve actie werden kinderen op een speelse wijze ingewijd in de wereld van de restauratietechnieken. Daarnaast creëerde deze actie ook draagvlak rond de Ommegang bij kinderen. Het feit dat verschillende van deze masker zullen meegaan tijdens de Ommegang, wakkert de betrokkenheid bij en interesse voor de Ommegang aan bij de kinderen en hun ouders. De Ommegang wordt zo ook iets ‘van hen’. 
 • Kamishibai: klik hier