Samenwerking Molse Lichtstoeten


Externe mediaGerelateerde personen/organisaties
Samenwerking Molse Lichtstoeten
LECA

Externe links
http://www.lichtstoet.be , http://www.rozenberglichtstoet.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Molse Lichtstoeten: borgingsmaatregelen documentatie
Molse Lichtstoeten: sensibiliseringsmaatregelen voor de wagenbouwers en leden van de lichtstoetverenigingen
Molse Lichtstoeten: Kennisoverdracht Molse scholengemeenschap (2013)

De Molse Lichtstoeten hebben meer dan 60 jaar “naast” elkaar geleefd. Van samenwerking was geen sprake en in sommige perioden was er zelfs een openlijke vijandschap tussen de twee Lichtstoeten en hun respectievelijke wagenbouwers.
Het dient eveneens opgemerkt te worden dat door deze openlijke “gewapende vrede” tussen beide lichtstoeten er een zeer gezonde competitie ontstaan is tussen beide lichtstoeten die de kwaliteit van de praalwagens en de onderwerpen ten zeerste heeft aangewakkerd.
De laatste jaren (mede dank zij de actieve steun van de Gemeente Mol, het Molse archief en de vzw Molse kamer voor heemkunde) komen de twee lichtstoetverenigingen tot het besef dat ze een historisch en cultureel waardevol erfgoed beheren en zijn ze actief gaan samenwerken. Bedoeling hierbij is niet om tot een fusie van beide stoeten te komen, maar wel om intensief samen te werken en samen met de Gemeente Mol deze gemeente op de kaart te zetten als “lichtstoet hoofdstad van de wereld”
De omkadering d.m.v. 2 aparte vzw’s K.M. De Rozenband vzw en vzw Lichtstoet Ginderbuiten draagt bij tot het in stand houden van de jaarlijkse traditie van de Molse lichtstoeten.

# ML 17. Intensieve samenwerking tussen de 2 lichtstoeten en de Gemeente mol om een grote maatschappelijk draagvlak te creëren en de 2 lichtstoeten nog beter te positioneren in de markt van de culturele evenementen. Jaarlijks.  In het najaar 2014 waren er  vergaderingen met de gemeente gepland v.w.b. lichtstoeten 2015. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, gemeente.
In het najaar 2015 vonden vergaderingen met de gemeente plaats v.w.b. de lichtstoeten 2016. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, Rode (Vlaamse) Kruis)

Voor het najaar 2017 zijn er ook nu weer vergaderingen met de gemeente gepland v.w.b. lichtstoeten 2018. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, gemeente)

#ML 29. Mol-in Scène II
De Gemeente Mol, de Luc Stevens Productie en de Molse Lichtstoeten sloegen de handen in mekaar voor het 2e massa spektakel “Mol-in-Scène II”. Uiteindelijk werden tussen 21 september en 15 oktober 14 + 2 voorstellingen georganiseerd op 5 verschillende locaties in het Molse centrum voor meer dan 11 000 toeschouwers. Mol in scène II is een hedendaags massa spektakel

HET VERHAAL?
Mol-in-Scene II wordt een hedendaags massaspektakel rond onze vermaarde Molse Lichtstoeten, met als rode draad het verhaal van de jongeren Jens en Lise. Jens groeit op in een gezin dat het niet al te breed heeft. Door de bende van Leemans raakt hij op het verkeerde pad en komt hij in aanraking met het gerecht. Gelukkig biedt de Lichtstoet van Ginderbuiten hem een uitweg. Studente Lise droomt van een carrière als modeontwerpster. Maar haar vader – de voorzitter van Rozenberg Lichtstoet – is allerminst opgezet met de plannen van zijn dochter...

Het verhaal omspant een periode van 50 jaar met een schitterende finale waar Lisa en Jens een gezamenlijke lichtstoet wagen bouwen.

In mei 2017 besloten de 2 Molse lichtstoeten dit project volledig te ondersteunen en bovendien het hedendaagse Romeo en Julia verhaal in de praktijk naar een hoger niveau te tillen door de wagenbouwers van de Fiksers (Lichtstoet Ginderbuiten) en Op&Top (Lichtstoet Rozenberg) samen te laten werken en een gezamelijnke wagen te bouwen. Voor het eerst sinds xxx trok een lichtwagen “over de bareel” (de fysieke grens tussen beide lichtstoet wijken).

De gezamenlijke lichtwagen opende buiten competitie de lichtstoet van de Rozenberg op 2 september en de Lichtstoet van Ginderbuiten op 23 september 2017. Daarnaast was de praalwagen het orgelpunt in de 14 +2 optreden van Mol-in-scène II.  Met deze samenwerking tussen de 2  wagenbouwers, de Molse lichtstoeten, Luc Stevens Productions en de gemeente Mol werd geschiedenis geschreven. Mol-in-Scène II heeft zijn doel niet gemist: de verbondenheid die is gesmeed tussen de deelnemers, het ontstaan van nieuwe vriend- en kameraadschappen, de samenhorigheid was hartverwarmend.; Stefan Weckx