Samenwerking Molse Lichtstoeten


Gerelateerde personen/organisaties
Samenwerking Molse Lichtstoeten
LECA

Externe links
http://www.lichtstoet.be , http://www.rozenberglichtstoet.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Molse Lichtstoeten: borgingsmaatregelen documentatie
Molse Lichtstoeten: sensibiliseringsmaatregelen voor de wagenbouwers en leden van de lichtstoetverenigingen
Molse Lichtstoeten: Kennisoverdracht Molse scholengemeenschap (2013)

De Molse Lichtstoeten hebben meer dan 60 jaar “naast” elkaar geleefd. Van samenwerking was geen sprake en in sommige perioden was er zelfs een openlijke vijandschap tussen de twee Lichtstoeten en hun respectievelijke wagenbouwers.
Het dient eveneens opgemerkt te worden dat door deze openlijke “gewapende vrede” tussen beide lichtstoeten er een zeer gezonde competitie ontstaan is tussen beide lichtstoeten die de kwaliteit van de praalwagens en de onderwerpen ten zeerste heeft aangewakkerd.
De laatste jaren (mede dank zij de actieve steun van de Gemeente Mol, het Molse archief en de vzw Molse kamer voor heemkunde) komen de twee lichtstoetverenigingen tot het besef dat ze een historisch en cultureel waardevol erfgoed beheren en zijn ze actief gaan samenwerken. Bedoeling hierbij is niet om tot een fusie van beide stoeten te komen, maar wel om intensief samen te werken en samen met de Gemeente Mol deze gemeente op de kaart te zetten als “lichtstoet hoofdstad van de wereld”
De omkadering d.m.v. 2 aparte vzw’s K.M. De Rozenband vzw en vzw Lichtstoet Ginderbuiten draagt bij tot het in stand houden van de jaarlijkse traditie van de Molse lichtstoeten.

# ML 17. Intensieve samenwerking tussen de 2 lichtstoeten en de Gemeente mol om een grote maatschappelijk draagvlak te creëren en de 2 lichtstoeten nog beter te positioneren in de markt van de culturele evenementen. Jaarlijks.  In het najaar 2014 waren er  vergaderingen met de gemeente gepland v.w.b. lichtstoeten 2015. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, gemeente.
In het najaar 2015 vonden vergaderingen met de gemeente plaats v.w.b. de lichtstoeten 2016. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, Rode (Vlaamse) Kruis)

Voor het najaar 2016 zijn er ook nu weer vergaderingen met de gemeente gepland v.w.b. lichtstoeten 2017. (o.m. veiligheid overleg met brandweer, politie, gemeente)
 ;