Molse Lichtstoeten: borgingsmaatregelen documentatie

#ML23. Archivering Lichtstoet Ginderbuiten: Een eerste aanzet is genomen met het documenteren van wat er momenteel bij de diverse medewerkers beschikbaar is aanmateriaal voor archivering. In 2014, 2015, 2016 en 2017 werd er voortgang gemaakt met het verzamelen van foto materiaal. Het Bestuur van de lichtstoet Ginderbuiten is momenteel bezig met het sorteren van het foto materiaal alvorens het kan gedigitaliseerd worden en naar het Molse archief kan gebracht worden.
UPDATE: Op 14 november 2016 werden op een zolder in de wijk Rozenberg belangrijke documenten teruggevonden met betrekking tot de lichtstoet van 1938 en het feestprogramma dat werd opgezet door lichtstoet wagenbouwers “Club 13” naar aanleiding van het Gouden jubileum van Jos (“den Bot”) Vermeylen en Rozeke Van Limbergen. Dit is belangrijk omdat dit koppel in 1885 ongeveer 17 jaar moeten geweest zijn en dus de oprichters van de Molse Lichtstoeten “De Schepersvrienden” moeten gekend hebben. De verschillende documenten zullen onderzocht worden door de Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw.

#ML24. Rozenberg Lichtstoet: opstellen Draaiboek lichtstoet met gedetailleerde taakomschrijvingen voor de bestuurders en medewerkers. Een eerste draft document werd voltooid in de maand september 2013. Het document ligt nu ter goedkeuring van de bestuurders.
In de loop van het jaar 2014 werden er verdere verfijningen aangebracht en werden de individuele taken van de medewerkers verder gedocumenteerd. Het document ligt nu ter goedkeuring van de bestuurders en zal in het voorjaar 2017 ook weer uitgedragen worden naar de lichtstoet medewerkers en bestuurders. Bedoeling is dat dit een “levend” document wordt dat jaarlijks up-to-date zal gehouden worden zodra er verfijningen gewenst zijn.

#ML25. Rozenberg Lichtstoet: Een nieuw regelement werd ontwikkeld met betrekking tot de definities van de wagen categorieën. Dit document werd in het Bestuur goedgekeurd en is nu een onderdeel geworden van de Mol centrum Rozenberg Lichtstoet “Position papers”. Het document bevat “version management” zodat verfijningen en verbeteringen kunnen gedocumenteerd worden. In 2014 en 2015 werden enkele lichte wijzigingen aangebracht in het document. Geen wijzigingen in 2016 en 2017 aan het document.

#ML26. Rozenberg Lichtstoet: Een nieuw intern document “Technisch reglement zelfrijdende Praalwagens” werd ontwikkeld voor de wagenbouwers van Mol Centrum Rozenberg Lichtstoet. Het document bevat “version management” zodat verfijningen en verbeteringen gedocumenteerd kunnen worden. In 2014 en 2015 werden enkele lichte wijzigingen aangebracht in het document. Geen wijzigingen in 2016 en 2017 aan het document.; Stefan Weckx