Educatieve pakketten rond bedelzangtradities in de Kempen

In de klas aan de slag met jouw bedelzangtraditie.
 
Educatie is een uitstekende borgingsmaatregel voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Wanneer je jouw doelpubliek informeert over de diversiteit aan ICE uit jouw omgeving laat je hen rechtstreeks in contact komen met deze tradities, gebruiken en gewoontes. In de klas kun je op een eenvoudige en toegankelijke manier kinderen en jongeren laten kennismaken met ICE. Met dit in het achterhoofd ging de erfgoedcel k.ERF aan de slag rond de lokale bedelzangtradities.

Op de nieuwe website www.zing-ze.be vind je een link naar educatieve pakketten rond bedelzangtradities. k.ERF ontwikkelde de pakketten i.s.m. vzw Casa Blanca voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar van het basisonderwijs. Er werd gekozen voor deze leeftijdscategorie omdat deze kinderen nog actief deelnemen aan de bedelzangtradities.

De pakketten bestaan uit acht verschillende modules: één inleidende sessie en voor elk van de zeven lokale bedelzangtraditie een speciaal uitgewerkte les. Centrale vragen zoals 'wat is bedelzang?', 'wat is erfgoed?' worden opgelost in het inleidend lessenpakket. Alle andere educatieve pakketten verhalen over de verschillende bedelzangtradities. Ze focussen niet alleen op het historische verhaal, maar bieden ook een waaier aan creatieve opdrachten rond taal, muzische vorming, wereldoriëntatie en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van het kind. De lessen zijn opgebouwd rond een audiofragment dat telkens de verschillende opdrachten en oefeningen inleidt. Per les is er een handleiding voor de leerkracht beschikbaar waarin de link naar de eindtermen en lesdoelen wordt gelegd. Hiernaast werden voor de lessen ook werkblaadjes voor de leerlingen gemaakt. ; Erfgoedcel k.ERF