Sint-Evermarusfeest: documentatie


Externe media


Gerelateerde persoon/organisatie
Sint-Evermaruscomité

Externe link
http://www.evermarus.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Sint-Evermarusfeest: studies en publicaties
Sint-Evermarusfeest: communicatie & sensibilisering
Sint-Evermarusfeest: overdracht

Documentatie: geschriften, foto's en films
  • Publicaties: De voorbije twee eeuwen werden tientallen geschriften, publicaties en studies gewijd aan het onderwerp ‘Sint Evermarus’. De meeste hiervan bevinden zich in het stadsarchief van Tongeren en een aantal ervan kan men ook consulteren in de stedelijke bibliotheek.
  • Foto’s: Jaarlijks worden door beroeps- en amateurfotografen honderden foto’s gemaakt van de Evermarusfeesten. De aanwezigheid van fotografen en cineasten op 1 mei in Rutten is op zich een onderdeel van de traditie. Daarnaast heeft iedere Ruttenaar wel een foto- of dia collectie in huis. Precies door deze manier gang van zaken bestaat er geen allesomvattend, georganiseerd en gestructureerd archief en is hier ook geen behoefte aan.
  • Film: In 1953 werden de Sint Evermarusfeesten verfilmd door de toenmalige BRT. Sedertdien werd dit tientallen malen overgedaan door amateur filmmakers. Deze films bevinden zich meestal in privébezit, maar een aantal ervan zijn te bekijken op YouTube.
  • Draaiboek: Een echt draaiboek voor de Sint Evermarusfeesten bestaat er niet. Het spel wordt opgevoerd op basis van mondelinge overlevering.
  • De liederen en de dialogen zijn terug te vinden in het boekje dat in 1962 werd uitgegeven door P. Dr. J. Leroi, assumptionist.
Aanvraag voor opname Inventaris immaterieel cultureel erfgoed
In 2015 is het Sint-Evermaruscomité begonnen met het invoeren van gegevens in de databank van www.immaterieelerfgoed.be. Ze genieten daarbij de steun van de bevoegde Tongerse schepenen, van de erfgoedcoördinatoren van de stad Tongeren en van Erfgoedcel Haspengouw. Dit alles met de bedoeling een aanvraag in te dienen om de Sint-Evermarusfeesten door de bevoegde minister te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.

Plannen
  • Nieuwe verfilming: in 2015 diende het Sint-Evermaruscomité, in het kader van het Tongerse erfgoedsubsidiereglement, een aanvraag in bij het stadsbestuur. Inmiddels werd het Sint-Evermarusfeest in 2016 verfilmd door regisseur Tijs Posen uit Tongeren. Hierbij werd niet enkel aandacht besteed aan de processie en het martelarenspel maar werd ook de omkadering en alles wat achter de schermen gebeurd in beeld gebracht.  
  • Sint-Evermarusboekje: In 1962 schreef P. Dr. J. Leroi een boekje over de St.Evermarusfeesten. Daarin staat de geschiedenis beschreven. In dat boekje vind je ook het programma, de volgorde van de processie, de teksten van het martelarenspel en de tekst en muziek van Sint-Evermarusliederen. Het Sint-Evermaruscomité zal dit boekje tegen 2018 (1050-jarig bestaan van de verering in Rutten) laten aanpassen en moderniseren.
; Sint-Evermaruscomité
Voorbeelden uit de praktijk
De hoger beschreven werking zorgt er mee voor dat dit element al eeuwen bestaat.