Sint-Evermarusfeest: studies en publicaties


Externe media

Bestand
open bestand

Gerelateerde persoon/organisatie
Sint-Evermaruscomité

Externe link
http://www.evermarus.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Sint-Evermarusfeest: documentatie
Sint-Evermarusfeest: communicatie & sensibilisering
Sint-Evermarusfeest: overdracht

Over het Sint-Evermarusfeest, het ontstaan en het voortleven ervan als traditie, werden in het verleden tientallen studies en verhandelingen geschreven. Hierna vindt u een opsomming van een aantal werken:
 • 'De eerste mei te Rutten' door L. Van Ruckelingen - 1858
 • 'De H. Evermarus en zijn eeredienst' door P. Berardus Engelborghs, minderbroeder - 1905
 • 'Van den heiligen martelaar Evermarus wiens lichaam rust te Rutten, kort bij de stad Tongeren, waar God door zijne gebeden en verdiensten vele wondere mirakelen doet; en waar zijne reliquien bewaard worden in de Kapel, gebouwd in het jaar 1784, vermaard door den toeloop des volks, waar vele van koortsen en kwalen nog dagelijks genezen worden'
 • 'Untersuchungen zu den Melodien der Evermarus-Spiels. Mit 3 Notenbeispielen auf 1 Notenbeilage'
 • 'Le jeu de Saint Evermard' door Marinus Albert
 • 'Eerste Meifeesten te Rutten. H. Evermarus' door Cuppens Aug. - 1924
 • 'Rutten' door den E.H. Jan Paquay, Dokter in de geschiedkundige wetenschappen, Pastoor-Deken te Bilsen.
 • 'Der Volksheilige Evermarus und das Evermarus spiel in Rutten (Belgien)' door Meisen Karel
 • 'Vie de Saint Evermar, dont le corps repose à Russon, près de Tongres, et qui par ses prières et son mérite, fit des miracles merveilleux'
 • 'De Jacobus pelgrim door de eeuwen heen. Camino Tongeren - Compostela. Rutten - Evermaar' door Dieu Guillaume
 • 'Rutten - Sint Evermarus - 1 mei' door P. Dr. J. Leroi, assumptionist - 1962
 • 'Ruttens Evermaarsspel' door Callebaut G. - 1969
 • 'Oorsprong van het Feest van St.-Evermarus te Rutten bij Tongeren'
 • 'De Sint-evermarusverering te Rutten', verhandeling ter verkrijging van een graad van licentiaat in de Germaanse filologie, door Maryse Vanormelingen - 1986
 • 'La Vita Evermari' door Coutoy Matthieu - 2007
 • vermelding in het boek 'Tradities' uitgegeven door Volkskunde Vlaanderen vzw - 2011
; Evermaruscomité