Sint-Evermarusfeest: communicatie & sensibilisering


Externe mediaBestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde persoon/organisatie
Sint-Evermaruscomité

Externe link
http://www.evermarus.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Sint-Evermarusfeest: studies en publicaties
Sint-Evermarusfeest: documentatie
Sint-Evermarusfeest: overdracht

PUBLICITEIT
 • Persberichten: jaarlijks besteedt Het Belang van Limburg aandacht aan het Sint-Evermarusfeest. Regelmatig verschijnen er ook artikels in de andere Vlaamse en Waalse kranten.
 • Kerk en Leven: wijdt jaarlijks een artikel aan het feest met religieuze achtergrond.
 • UiT in Vlaanderen: jaarlijks kondigt het Sint-Evermaruscomité het Sint-Evermarusfeest te Rutten aan op de site van UiT in Vlaanderen. 
 • Permanent infobord: in 2010 werd een permanent infobord aangebracht aan de Ruttermarkt met het programma van het Sint-Evermarusfeest op 1 mei.
 • Infopanelen Stad Tongeren & Lichtkrant cc De Velinx: vanaf begin april wordt het Sint-Evermarusfeest vermeld op de infopanelen en de lichtkrant. Beide instrumenten worden door de Stad Tongeren gebruikt om de belangrijkste evenementen van de komende maand aan te kondigen.
 • Publiciteitsborden: in 2015 nam een inwoner van Rutten, tevens lid van de Haccouren, het initiatief om in zijn vrije tijd meerdere tientallen kleine en grotere publiciteitsborden te maken met info over de Sint-Evermarusfeesten. Deze borden worden voorafgaand aan de Sint-Evermarusfeesten door vrijwilligers geplaatst langs de Haspengouwse en Zuid-Limburgse wegen.  
 • Bevlagging: in 2012 werd met steun van CERA een bevlaggingsproject opgestart. Er werd een nieuwe Sint-Evermarusvlag ontworpen met het doel om de straten in het ganse dorp te bevlaggen. Daarnaast werden dezelfde vlaggen ook aangeboden aan de inwoners van Rutten om hun huizen te bevlaggen. Deze actie was zeer succesvol. Ook wordt een grotere versie van deze nieuwe vlag aan vlaggenmasten in de buurt van de Sint-Evermaruskapel, rond de kerk en langs de invalswegen naar het dorp aangebracht. 
 • Website: sedert 2014 beschikt het Sint-Evermarusfeest over een eigen website: 'www.evermarus.be'. Daarop vindt de bezoeker de korte geschiedenis, het programma, de volgorde van de processie en fotomateriaal.
 • Affiches: vanaf 2012 worden door het Sint-Evermaruscomité gratis affiches bezorgd aan alle inwoners van Rutten. Dit met de bedoeling om deze aan te brengen aan hun vensterraam gedurende de periode van de Sint-Evermarusfeesten, zijnde vanaf 21 april tem 8 mei. Deze affiche worden ook aangebracht in het portaal van de 22 kerken van het dekenaat Tongeren, op openbare plaatsen en bij handelszakenIn 2015 werd een nieuwe kleurrijke affiche ontworpen. Dit was een groot succes. De vraag van de Ruttenaren naar deze nieuwe versie was groter dan de voorraad zodat er bijkomende exemplaren moesten gedrukt worden. 
 • Infofolders: in 2012 werd een nieuwe folder ontworpen met een beknopte beschrijving van Rutten, de heilige Evermarus en het verloop van het martelarenspel. Ook werd het volledige programma van de Sint-Evermarusfeesten op de achterzijde vermeld. Deze folder wordt jaarlijks in alle brievenbussen van Rutten bedeeld. De folders worden ook ter beschikking gesteld in de Tongerse buurthuizen, de dorpsrestaurants en de lokale horeca.
 • Flyers: het Sint-Evermaruscomité verspreidt eveneens flyers via de Toeristische Dienst van de stad Tongeren en de omliggende gemeenten. 
 • Banner: vele Ruttenaren rijden rond met een banner van de Sint-Evermarusfeesten op hun wagen.    
 • Facebookpagina: sedert 2013 beschikt het Sint-Evermarusfeest over een eigen facebookpagina: 'www.facebook.com/SintEvermarusfeest'. Daarop zijn heel wat foto’s en video's te zien en worden activiteiten en nieuwtjes aangekondigd. 
 • Communicatieve ondersteuning stadsbestuur Tongeren: jaarlijks wordt in de officiële stadskrant aandacht besteed aan het Sint-Evermarusfeest. Het stadsbestuur laat ook jaarlijks infoborden aanbrengen op de meest in het oog springende plaatsen in en rond de stad. Ook op hun website hebben ze aandacht voor het Sint-Evermarusfeest. De stad Tongeren lanceerde in 2016 een nieuwe erfgoed-toeristische pocketgids. Deze reisgids brengt je naar alle bijzondere plekken in en rondom Tongeren. In deze gids is het Sint-Evermarusfeest opgenomen.
JAARLIJKS MOSSELFEEST
Sedert vele jaren organiseert het 8-mei comité een mosselfeest voor de hele dorpsgemeenschap en sympathisanten, met de steun van de pelgrims, haccouren, engelbewaarders en wildemannen. Met de opbrengst betalen ze jaarlijks terugkerende vaste uitgaven zoals Rode Kruis, geluidsinstallatie, ... en ondersteunen ze het Sint-Evermarusfeest wanneer aankopen of herstellingen noodzakelijk zijn.
 
SENSIBILISERING NIEUWE RUTTENAREN
Alle nieuwe inwoners van Rutten worden via een folder en zo mogelijk via een persoonlijk gesprek geïnformeerd over het Sint-Evermarusfeest. Op deze manier willen we hen actief bij het feest betrekken. 

DOORGEVEN TRADITIE VIA DORPSCHOOL
In de kleuterschool 't Evermaruske maken de kleuters via themalesjes kennis met het Sint-Evermarusgebeuren en worden ze aangespoord om aan de activiteiten deel te nemen.;