Sint-Evermarusfeest: overdracht


Gerelateerde persoon/organisatie
Sint-Evermaruscomité

Externe link
http://www.evermarus.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Sint-Evermarusfeest: documentatie
Sint-Evermarusfeest: communicatie & sensibilisering
Sint-Evermarusfeest: studies en publicaties

Heropstart Sint-Evermaruscomité
In 2007 werd het Sint-Evermaruscomité, bestaande uit 10 afgevaardigden van alle verenigingen die rechtstreeks met het Sint-Evermarusfeest betrokken zijn, nieuw leven ingeblazen. De bedoeling hiervan was de organisatie van het Sint-Evermarusfeest in de toekomst beter te coördineren. Vanaf 2008 evalueert het Sint-Evermaruscomité jaarlijks in de maand juni het voorbije feest met het oog op bijsturingen en verbeteringen naar de toekomst toe.

Aanpassing statuten van de Groep der Haccouren
In 2013 heeft de groep der Haccouren haar statuten aangepast. Daardoor kunnen Ruttenaren die buiten het dorp wonen en die reeds lid waren van de Haccouren toch doorstromen naar de oversten van de Haccouren. Voorheen was dit niet mogelijk en dat was de oorzaak van het afhaken van sommige leden.

In 2016 heeft de groep van de Haccouren haar statuten nogmaals aangepast zodat ook jongens of mannen die niet in Rutten wonen ook lid kunnen worden van de Haccouren. De voorwaarde is wel dat ze een familieband met een Ruttense familie hebben.

1050 jarig bestaan van de verering
In 2018 zal het 1050 jaar geleden zijn dat Evermarus heilig verklaard werd. In 1968 herdacht Rutten de 1000ste verjaardag van deze heiligverklaring met ruime internationale belangstelling, zelfs uit de USA. In 2018, bij de 1050ste verjaardag, willen we het Sint-Evermarusfeest extra uitstraling geven oa door extra publiciteit, uitnodiging prominenten, tentoonstelling, extra luister geven aan de processie ... .  ;