Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering


Gerelateerde personen/organisaties
LECA
Sint-Paulusgilde
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Onderzoek rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering
Overdracht rond de Pauwelviering
Overdracht via de Kinderpauwelbende

De Pauwelviering leeft sterk onder de inwoners van Galmaarden. De geplogendheden en het verloop van de viering zijn daardoor goed gekend. Om te zorgen dat dat zo blijft, werden verschillende aspecten van de Pauwelviering ook goed gedocumenteerd en gedeeld. Zo vermijden we dat de informatie bij te weinig mensen zit (zie bijlage SWOT-analyse).   

2017
Als aanvulling op zijn eerdere publicaties De Pauwelbende van Galmaarden  en  Pluik-historiek van de Pauwelviering te Galmaarden stelde Michel Matthijs in 2017 zijn nieuwste pennenvrucht voor: Paal en ploojk-Pauwel en Pluik. Bijdrage tot de historiek van de pauwelviering. Met dit boek tracht Matthijs zijn recentere bevindingen in verband met het Pauwelgebeuren publiek te maken. In het boek staat hij ondermeer stil bij de oorsprong van de uitroep "Ploojk-pluik" en gunt hij ons een blik in zijn rijk archief door foto's, prenten en ander beeldmateriaal te boek te stellen.

2016
  • Als lokale heemkundige verzamelt Michel Matthijs van het Pauwelcomité al 50 jaar lang informatie over alles wat met de Pauwelviering te maken heeft. Zijn materiaal is afkomstig van beurzen, rommelmarkten, particulieren, kranten, weekbladen … In zijn archief zit ook veel waardevol fotomateriaal, waaronder een uitgebreide verzameling foto's van de Pauwelbendes sinds 1898 tot heden. Om deze fotocollectie van schade of verlies te behouden, werd ze met de hulp van Ergoed Galmaarden gedigitaliseerd. De 435 scans worden bij het Sint-Pauluscomité en Ergoed Galmaarden bewaard.
  • Op Erfgoeddag 2016 nam de Pauwelgilde deel aan de vrijetijdsbeurs ‘Galmusant’ in het Baljuwhuis te Galmaarden. Bij de stand van de Pauwelgilde konden mensen een minitentoonstelling bezichtigen en werd een oproep gelanceerd om oude foto’s en documenten i.v.m. de Pauwelviering te verzamelen en te laten inscannen. De reacties daarop lopen sindsdien binnen.
2015
In 2015 documenteerde het Pauwelcomité alle aspecten van de Pauwelviering, zoals die momenteel plaatsheeft. Er werd een dossier opgesteld met daarin de historiek van de Pauwelviering, de werking van de Sint-Paulusgilde, het weggeven van de Pauwel, de nieuwe reglementen voor de Pauwelbende en Kinderpauwelbende, een lijst van de geplogenheden in december en januari die aan de eigenlijke Pauwelviering voorafgaan, de draaiboeken voor de Pauwelviering zelf, een lijst van alle Pauwels en Kinderpauwels en de historiek van de Pauwelhoeve.
  
1992
Michel Matthijs schreef het Gebed tot de H. Paulus, met kerkelijke goedkeuring. In 1992 werd dit gebed gedrukt om te verspreiden en te bewaren. De tweede druk volgde in 1998, de derde in 2013.

1978
In 1978 kwam de Pauwelviering uitgebreid aan bod in ‘Zegen, zak en vat’, een documentaire van de toenmalige BRT (nu VRT) over volkskundige gebruiken rond vruchtbaarheid. De BRT stuurde de film ook in voor het Golden Harp Television Festival Dublin en won daar toen de tweede prijs.
  
1968
In 1968 heeft de gemeente een Gulden Boek aangekocht. Sindsdien wordt daar elk jaar een foto van de Pauwelbende in gekleefd en worden de namen van alle apostelen erbij geschreven. Alle leden van de Pauwelbende zetten ook hun handtekening. Op die manier is exact geweten wie bij de Pauwelviering betrokken was. 

PLANNEN
In de aanloop naar de Pauwelviering van 2017 wordt een interview met Michel Matthijs gepland. Michel Matthijs hoort bij het Pauwelcomité en is al jarenlang een van de drijvende krachten achter de Pauwelviering. Via de methode van de mondelinge geschiedenis zal naar zijn kennis en herinneringen gevraagd worden. Het interview zal opnieuw afgenomen worden via Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, zodat het aansluit bij het interview met de hoedenmaakster dat intussen al opgenomen werd.;