Onderzoek rond de Pauwelviering


Gerelateerde personen/organisaties
Sint-Paulusgilde
LECA
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering
Overdracht rond de Pauwelviering
Overdracht via de Kinderpauwelbende

In de voorbije 100 jaar is er altijd belangstelling geweest voor de Pauwelviering. Meerdere onderzoekers hebben volkskundig of heemkundig onderzoek gedaan naar de Pauwelviering. Dat onderzoek gebeurde meestal met het oog op het uitgeven van een boek of artikel. Hieronder een overzicht van de publicaties die de voorbije 100 jaar verschenen zijn:
 • P. VAN SCHEPDAEL, De Pauwelviering ontleed, COOVI, paper Afdeling Gidsen en Reisleiders, Anderlecht, 2016.
 • M.-Cl. LEJEUNE, Heiligen en Brood, in Patakon-Tijdschrift over Bakerfgoed, jg. 4, nr. 2, 2013.
 • H. GEYBELS, Kapellen in Vlaanderen, Sint-Paulus Galmaarden, Leuven, 2006.
 • M. MATTHIJS, Galmaarden 1900-2000 – Herinneringen, Nieuwkerken-Waas, 2003.
 • K. ANDRIES, Onderzoek naar de Pauwelviering te Galmaarden, KUL, 2de lic. Germaanse Talen, 2002
 • M. MATTHIJS, Pluik – Historiek van de Pauwelviering te Galmaarden, Herne, 1988
 • M. MATTHIJS, Galmaarden zoals het vroeger was, 1890-1950, Nukerke/Maarkedal, 1985
 • M. MATTHIJS, Het Heilig Kruis van Galmaarden de eeuwen door, Herne, 1983
 • A. DEMECHELEER en M. MATTHIJS, De Pauwelbende van Galmaarden, Sint-Pieters-Kapelle, 1976
 • M. PEREMANS, De Bedevaarten in het Markdal, in Brabant (De Brabander), jg 3, 1923
 • R. DE ROECK, Brokken Folklore, De Pauwelbende van Galmaarden, in Eigen Schoon, 1914
 • Vlaamsch Leven, jg I
 • A. DE COCK en IS. TEIRLINCK , Brabantsch Sagenboek, II, 1911
PLANNEN
Tegen eind 2016 brengt Michel Matthijs een nieuw boek over de Pauwelviering uit, dat Paal en PloojkPauwel en Pluik. Bijdrage tot de historiek van de Pauwelviering te Galmaarden zal heten. Na zijn boek uit 1988 is Matthijs onderzoek blijven doen naar de Pauwelviering en ging hij onder meer op zoek naar de herkomst van het woord ‘ploojk’. Naast zijn recente bevindingen zal het nieuwe boek ook beeldmateriaal bevatten.;