Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering


Gerelateerde personen/organisaties
Sint-Paulusgilde
LECA
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Onderzoek rond de Pauwelviering
Overdracht rond de Pauwelviering
Overdracht via de Kinderpauwelbende

Veel acties rond de Pauwelviering behoren tot de categorie ‘communicatie en sensibilisering’. Al jarenlang wordt er veel moeite gedaan om de mensen te informeren over het feest en alles wat er bij hoort. Sommige acties zijn eenmalig, andere worden (jaarlijks) herhaald. De voorbije maanden werden er ook extra inspanningen gedaan om de inwoners van Galmaarden te laten weten dat er een aanvraagdossier voorbereid werd om de Pauwelviering op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed te laten opnemen. De bevolking van Galmaarden kon op verschillende manieren laten weten dat zij die aanvraag steunen. Hieronder staat een overzicht van de acties op het vlak van communicatie en sensibilisering.

2017
 • Om de erkenning van de Pauwelviering op de Vlaamse Inventeris van Immaterieel erfgoed te vieren, woonden Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en zijn zoon Prins Aymeric de feestelijkheden op de Pauwelhoeve en aan de Sint-Pauluskapel bij. Dorpsgenoot Urbanus was eveneens van de partij. De komst van beide persoonlijkheden in combinatie met het zeer goede weer maakte dat er een ware volkstoeloop was voor deze editie.
2016
 • Op Erfgoeddag 2016 organiseerde het Pauwelcomité gidsbeurten in de kapel van St-Paulus. Wie langskwam, kreeg uitleg over de Pauwelviering en over de aanvraag om de Pauwelviering op te nemen in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen.
 • Om de zichtbaarheid te vergroten liet de Pauwelbende een nieuwe vlag maken. Deze vlag werd gewijd in de mis op de zondag van de Pauwelviering. Ze wordt bij de Sint-Paulusgilde bewaard, zodat andere Pauwelbendes er later ook gebruik van kunnen maken.
 • Lokale journalisten werden uitgenodigd voor de vergaderingen van de werkgroep erfgoedzorg. Via hun artikels bleven mensen op de hoogte van de vorderingen en werd ook het gedachtengoed achter de aanvraag om op de Inventaris Vlaanderen te komen, uitgelegd.
 • Op de zondag van de Pauwelviering konden de aanwezigen een postkaart invullen om aan te geven dat ze weten wat de aanvraag inhoudt en dat ze die steunen. 658 mensen hebben dat gedaan.
 • In de aanloop naar de Pauwelviering werden 250 exemplaren van de raamaffiche Pauwelviering on ICE verspreid. In het gehucht Sint-Paulus werd er van deur tot deur gegaan om de inwoners te vragen om de affiche op te hangen. De rest van de flyers werd bij lokale handelaars in Groot-Galmaarden (Galmaarden, Tollembeek, Vollezele) opgehangen. De affiche was zowel bedoeld om steun voor de aanvraag uit te drukken, als om anderen warm te maken.
 • Op het gemeentehuis en in de gemeentelijke bibliotheek konden mensen de petitielijst ‘Pauwelviering on ICE, ik steun de Pauwelviering’ tekenen. Bovenaan de lijst stond uitleg over de aanvraag voor opname in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen en het doel daarvan. Op de Pauwelviering en op Erfgoeddag werd er ook rondgegaan met de lijst. In totaal werden zo 352 handtekeningen verzameld.
 • Via de Facebookpagina van de Pauwelbende werden de volgers op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Pauwelbende naar aanloop van de viering en werd telkens extra aandacht besteed aan het in de verf zetten van de aanvraag om opgenomen te worden op de inventaris. Deze pagina had 394 volgers.
 • Traditiegtrouw gaat de Pauwel met enkele apostelen pluiken in de scholen in Galmaarden. In 2016 hebben ze toen ook alle kinderen vetreld waarom ze het belangrijk vinden dat de Pauwelviering blijft bestaan. Daarbij werd ook uitgelegd dat er een dossier voorbereid werd om de Pauwelviering voor te dragen voor de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen. Achteraf is ook met alle leerlingen een foto gemaakt.
 • Er verscheen een artikel over de aanvraag in het Galmaardse infoblad Samen. Daarbij werd ook een antwoordstrook gezet, waarmee lezers hun actieve steun aan de bewaring en verderzetting van de Pauwelviering kenbaar konden maken. Er werden 14 antwoordstroken teruggestuurd. Deze maatregel had dus minder effect dan de petitielijst en de postkaart.
 
2015
 • Om van jongs af aan de kinderen vertrouwd te maken met de Pauwelviering en om hen extra bij de viering te betrekken werd opnieuw een tekenwedstrijd uitgeschreven. De winnaars van deze wedstrijd werden door de Pauwel in de bloemetjes gezet. Dit concept werd in de loop der jaren al verschillende malen toegepast.
 • Om de Pauwelviering en de bijhorende geplogenheden ruimere bekendheid te geven werkten het Pauwelcomité en de Pauwelgilde mee aan een aflevering van het luisterprogramma “Luister in het duister”.
2013
 • Sinds 2013 wordt in de Pauwelkapel ieder jaar een mannequin in Pauwelkledij opgesteld. Deze mannequin is te bezichtigen van 6 januari tot na de afrekening. Via deze actie wordt het feest aangekondigd en wordt de link tussen de kapel en de viering benadrukt.
 • In 2013 kwam de Pauwelviering aan bod in de reportage Langs ’s Heeren wegen” van het productiehuis HölscherRTV (Nederland). Deze reportage werd uitgezonden op de Nederlandse televisie en de VRT (in het programma Braambos). De pastoor van Galmaarden, Andy Penne, werkte actief mee aan de uitzending. 
 • Striptekenaar Urbanus verwerkte de geplogenheden die bij de Pauwelviering horen, in het stripverhaal De Gouden Pauwels (Linthout en Urbanus, reeks De avonturen van Urbanus, nr. 152, ISBN 978 90 02 25151 1). Vanuit het Pauwelcomité adviseerde Michel Matthijs Urbanus over de inhoudelijke aspecten.
2010
Sinds 2010 laat het gemeentebestuur van Galmaarden ieder jaar de ingangsdeuren van het gemeentehuis beschilderen om publiciteit te maken voor het komende feest. Het gemeentebestuur zocht daarmee aansluiting bij de gewoonte van lokale handelaars om hun etalages in de aanloop naar de viering te versieren met items die daarnaar verwijzen.  

2009
Naar analogie met het Gouden, Zilveren en Bronzen Pauwelbroodje zit er sinds 2009 ieder jaar een gouden, zilveren en bronzen karamel tussen de snoepen die de Kinderpauwelbende rondstrooit. Deze actie is bedoeld om meer kinderen bij de Pauwelviering te betrekken en hun belangstelling al vroeg aan te wakkeren.
 
2008
Om mensen die de viering komen bijwonen te informeren, werd in 2008 een publieksfolder opgesteld met daarin de historiek, het verloop van de Pauwelviering en het Pauwellied. Deze folder wordt ieder jaar uitgedeeld onder de toeschouwers.

2001
Sinds 2001 reikt de gemeente Galmaarden de Bronzen Urbanus uit aan een inwoner die zich verdienstelijk gemaakt heeft. De eerste prijs ging naar Michel Matthijs zelf voor zijn inzet voor het culturele leven (ondermeer bij de Pauwelviering) te Galmaarden.

1982
Bij de feesteditie 600 jaar Pauwelviering werd een kunstzinnige affiche ontworpen. Deze affiche wordt ieder jaar verdeeld over de herbergen en openbare gebouwen in Galmaarden. Ze wordt ook opgehangen op zichtbare plaatsen bij privépersonen om de voorbijgangers uit te nodigen op de Pauwelviering. Aan de inwoners van het gehucht St-Paulus wordt tevens gevraagd hun huis te bevlaggen op de dag van de viering.

1975
Om meer toeschouwers aan te trekken werd in 1975 het Gouden Pauwelbroodje ingevoerd. Er werden 100 goudkleurige broodjes toegevoegd aan de Pauwelbroodjes. De toeschouwer die de meeste gouden broodjes ving, kreeg een prijs. Sindsdien is het Gouden Pauwelbroodje een vast element van de viering. In 1992 werd de formule aangepast en werd naast het Gouden Pauwelbroodje ook een Zilveren en Bronzen Pauwelbroodje geïntroduceerd. De Pauwelgilde betaalt de prijzen die aan de broodjes verbonden zijn. 

PLANNEN
De Pauwelgilde bekijkt de mogelijkheid om een eigen website te laten bouwen. Op deze website zou dan informatie komen over de Pauwelgilde zelf en ook over de Pauwelviering en alle geplogenheden. Zo zou er het ganse jaar rond een plek zijn waar geïnteresseerden online informatie over de Pauwelviering kunnen vinden. 
 ;