Overdracht rond de Pauwelviering


Bestanden
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Sint-Paulusgilde
LECA
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Overdracht via de Kinderpauwelbende
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Onderzoek rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering

Het doorgeven van de Pauwelviering verloopt voor een groot deel informeel. Vaak is het een familieaangelegenheid: in veel families in Galmaarden zijn meerdere generaties bij de Pauwelviering betrokken geweest. Dat een Pauwelbende vaak gevormd wordt op basis van bestaande vriendschappen, bevordert het doorgeven van de traditie eveneens. Tegelijk zijn er in de loop der jaren ook heel wat maatregelen getroffen die de overdracht verder ondersteunen. In de opsomming hieronder gaan we daar dieper op in.

2017
Om ook de Galmaardse kinderen warm te maken voor en te bertrekken bij de Pauwelviering werd via de scholen een oproep gedaan om creatief aan de slag te gaan rond de Pauwelviering. Op het feest van Sint-Paulus was de jury (de Pauwelgilde) blij verrast met de vele kuntselwerkjes die ingediend werden. Iedereen werd beloond met pauwelbroodjes en voor de top drie werden mooire prijzen voorzien.

2016
In 2016 werd een nieuw initiatief gelanceerd om nieuwe inwoners van de gemeente Galmaarden meteen kennis te laten maken met de Pauwelviering. Nieuwe inwoners die zich komen inschrijven bij de dienst bevolking krijgen vanaf nu een jutezakje met enkele Pauwelbroodjes cadeau. Aan het zakje is een flyer met het Pauwellied en uitleg over het ploojken en de geplogendheden vastgemaakt. Er zit ook een uitnodiging voor de volgende editie bij.

2014
In 2014 werd een nieuw reglement voor de verkiezing van een Pauwelbende en een Kinderpauwelbende opgesteld (zie bijlagen), met ingang van de viering van 2015. Deze nieuwe reglementen vervangen alle vorige. (Reglementen Pauwelbende: reglement van 1976, aanpassing voor het weggeven van de Pauwel in 1977, bijkomende voorwaarden van het Pauwelcomité in verband met de Pauwelfeestelijkheden 1988, convenant bij het weggeven van de Pauwel aanpassing procedure 1998, overeenkomst betreffende de dag van het weggeven Pauwel 2003)
 
2013
Om de zorg voor de traditie veilig te stellen, werd een volledig vernieuwd en verjongd bestuur verkozen bij de Sint-Paulusgilde.
 
2011
Dochter Ludwina Couck van de Pauwelhoeve volgt haar ouders op en geeft symbolisch voor de eerste keer de Kinderpauwel weg.
 
2004
  • Sinds 2004 organiseert het gemeentebestuur van Galmaarden een keer per jaar een infotoer voor nieuwe inwoners. Er wordt dan een bus ingelegd die de nieuwe inwoners naar verschillende bezienswaardigheden in Galmaarden brengt. De kapel van Sint-Paulus is een van de vaste stopplaatsen op dat parcours. In de kapel krijgen de nieuwkomers ook uitleg over de Pauwelviering.
  • In 2004 maakte André Bosmans de film ‘Galmaarden - Land van Pauwel en Pluik’. Michel Matthijs van het Pauwelcomité leverde alle teksten voor deze opname aan. De film wordt sindsdien gebruikt in het onderwijs.
  
1989
In 1989 werd het Erediploma voor de Pauwel ingevoerd. Sindsdien heeft het gemeentebestuur ieder jaar zo’n certificaat uitgereikt aan de nieuwe Pauwel. Het diploma is een bijzonder aandenken aan de viering en bevordert het gevoel van trots onder de gewezen Pauwels.
 
1975
  • Om de aanwezigen op de Pauwelviering te herinneren waarvoor dit feest staat, wordt de Pauwelkeure (= legendeverhaal in het kort) voorgelezen op de Pauwelhoeve en aan de Pauwelkapel.
  • Een week voor de Pauwelviering van 1975 werd ingebroken in de Sint-Pauluskapel en werden verschillende eeuwenoude beelden gestolen die een speciale betekenis hebben in de viering. Het beeld van het Paleken (St-Paulus) werd in datzelfde jaar nog vervangen door een kopie gekapt en geschonken door de Galmaardse kunstenaar F. De Jonghe. In 1992 zorgde R. Schrije uit Herne voor een kopie van het beeld van Sint-Paulus met drie broodjes op het evangelieboek. In 1993 werd ook een kopie van het gestolen beeld van Sint-Laurentius (door kunstenaar Y. Poelman uit Viane) aangebracht. Door de gestolen beelden te vervangen verdwenen de beelden niet uit de viering.
 
1968
  • In 1968 werd voor het eerst een herinneringsmedaille uitgereikt aan de gewezen Pauwels. Dit gebruik wordt nog jaarlijks herhaald.
  • Het Pauwelcomité wordt opgericht. In samenwerking met de Sint-Paulusgilde en de Pauwelbende neemt het comité de taak op zich om de viering bekendheid en luister bij te brengen.
 
1965
In de plaatselijke lagere scholen wordt sinds mensenheugenis over dit feest onderwezen. Vanaf 1965 staat dit onderwerp stelselmatig op het programma in alle klassen van het lager onderwijs in Galmaarden.

PLANNEN
Tegen de volgende editie van de Pauwelviering wil het Pauwelcomité het bestaande educatief pakket evalueren en waar nodig actualiseren. Daarnaast wordt ook een infomoment voor de leraren van de Galmaardse scholen voorzien. Zo kan opnieuw afgetoetst worden met de leerkrachten die al rond de Pauwelviering werken in hun klas. Het infomoment is ook bedoeld om leerkrachten die niet uit Galmaarden afkomstig zijn (en dus zelf minder vertrouwd zijn met de viering) bijkomende informatie te geven. ;