Overdracht via de Kinderpauwelbende


Gerelateerde personen/organisaties
Sint-Paulusgilde
LECA
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Overdracht rond de Pauwelviering
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Onderzoek rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering

In 1982 werd 600 jaar Pauwelviering gevierd. In het kader van dit feestjaar en vooral met het oog op het levend houden van de traditie bij de jeugd werd toen beslist om de Kinderpauwel terug in het leven te roepen. Het is bekend dat de Pauwelviering voordien ook nagespeeld werd door kinderen: voor zo ver we weten gebeurde dat het laatst in 1903 en rond 1940. Door de Kinderpauwelbende terug in te voeren werd die draad weer opgepikt.

Een Kinderpauwelbende is op dezelfde manier samengesteld als een kleine Pauwelbende. Ze bestaat uit 10 kinderen tussen 6 en 14 jaar. De Kinderpauwel moet minstens 8 jaar zijn. De uitrusting van de Kinderpauwel is een kinderversie van de kledij van de Pauwel. Voor het verkiezen van de Kinderpauwelbende werd in 2014 een reglement opgesteld. Sinds de Kinderpauwelbende heringevoerd werd, kende ze al veel succes: er zijn intussen al 19 Pauwelbendes geweest. De Kinderpauwelbende speelt een heel belangrijke rol bij het doorgeven van de Pauwelviering. Ze versterkt de liefde voor en betrokkenheid bij deze traditie bij de kinderen, hun ouders en andere betrokkenen. Verschillende leden van een Kinderpauwelbende zijn ondertussen ook Pauwel of Apostel geweest.

 ; Peter Brynart