Communicatie- en sensibiliseringsacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve

De Sint-Bavovrienden zetten al jarenlang sterk in op communicatie en sensibilisering. Met een evenement dat zo breed gedragen is als de Hondenzwemming is het gelukkig vrij eenvoudig om publiek en pers te overtuigen van de meerwaarde van het evenement. Een evenement als de Hondenzwemming kan echter maar overleven als het bestuur dynamisch omspringt met de veranderende maatschappij, daar de nodige sensibiliseringsacties aan koppelt, en er tegelijk voor zorgt dat het jaarlijkse voorbereidingstraject voldoende actueel blijft om aandacht te blijven verdienen van publiek en pers. Het bestuur zet daarvoor elk jaar een brede promotiecampagne op, waarbij steeds de nadruk wordt gelegd op de lange traditie van het evenement en het feit dat de Hondenzwemming volledig gedragen wordt door vrijwilligers. De laatste jaren zetten de Sint-Bavovrienden ook erg sterk in op sociale media (via foto’s, films, livestreaming …). Tijdens de editie van 2017 zorgde dat in de maand van de Hondenzwemming op Facebook voor ruim 43.000 bezoekers, een betrokkenheid van bijna 24.000 personen, meer dan 160 nieuwe vind-ik-leuks (op een totaal van ruim 1.400) én 4.871 videoweergaven.
 
Erg belangrijk zijn de goede persoonlijke contacten met de plaatselijke journalisten. Zij zorgen immers voor een positieve benadering van de Hondenzwemming. De goede relatie met de pers zorgt telkens voor erg mooie promotie. Journalisten zijn bovendien ook erg begaan met het welslagen van het evenement. Waar nodig zetten ze soms externen (bv. gemeentebestuur) onder druk om ervoor te zorgen dat de toekomst van de Hondenzwemming gegarandeerd blijft. Journalisten zorgen zo mee voor de sensibilisering rond het voortbestaan van het evenement. Door hun betrokkenheid kan de Hondenzwemming jaarlijks rekenen op aandacht van alle regionale dag- en weekbladen. Bij speciale gelegenheden ook van de provinciale, soms zelfs nationale, radio- en tv-journalen (bv. bij het bezoek van minister van cultuur Sven Gatz). De pers was ook het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Hondenzwemming erg genegen gezien de vele artikels die ze eraan gewijd hebben de afgelopen jaren.
 
Heel erg belangrijk voor de Sint-Bavovrienden is ook de structurele sensibilisering rond dierenwelzijn. De combinatie sporterfgoed en dierenwelzijn is niet meer zo vrijblijvend als tijdens de beginjaren van het evenement. Tegenwoordig verwacht men terecht van een organisatie die bezig is met dierensport dat die organisatie ook dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt. Voor de bestuursleden van de Hondenzwemming is dat een belangrijk focuspunt, wat zich vertaalt in het steeds diervriendelijker maken van de wedstrijden en in de blijvende aandacht voor het dierenwelzijn. Dat laatste gebeurde o.a. door zelf de vraag tot doorlichting van het evenement te stellen aan dierenrechtenorganisaties zoals GAIA. Daarnaast willen de Sint-Bavovrienden ook een voortrekkersrol spelen om dierenwelzijn tijdens erfgoedevenementen te promoten, niet alleen tijdens de Hondenzwemming, maar evengoed breder in het dagelijkse leven. De acties die het bestuur hiervoor neemt, staan uitgebreid beschreven in het aparte hoofdstuk: “Communicatie- en sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn tijdens Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve”.
 
De genomen sensibiliserings- en communicatie-acties van de laatste jaren en de plannen voor de toekomst staan hieronder opgelijst.
 
2017
Tijdens de editie van 2017 plaatsten de Sint-Bavovrienden een pancarte waarbij mensen zich konden laten fotograferen als ‘fan’ van de Hondenzwemming. Zo spraken ze meteen ook hun steun uit voor het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Hondenzwemming. Op de pancarte stond de tekst: ‘Ik steun de erkenningsaanvraag Immaterieel Cultureel Erfgoed. #ikschrijfgeschiedenis #hondenzwemmingiserfgoed’. De foto’s bundelde het bestuur op de Facebook-pagina. Ruim 300 mensen lieten zich fotograferen met de pancarte (zie verwijzing). Na de Hondenzwemming werd de pancarte in de inkomhal van het gemeentehuis geplaatst om de aandacht voor het erkenningstraject actueel te houden.
 
In 2017 was er ook veel persbelangstelling voor de Hondenzwemming. In mei door de overhandiging van het eerste Hondenzwemming-vloermatje aan minister-president Geert Bourgeois, die terloops zijn steun voor het erkenningstraject uitsprak. Diezelfde maand was er ook een uitgebreide reportage op Radio 2 West-Vlaanderen over de erkenningsaanvraag Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Hondenzwemming. En naar aanleiding van de 167ste Hondenzwemming kwam ook Focus-WTV op bezoek tijdens het evenement.
 
De Sint-Bavovrienden hechten ook veel belang aan de sensibilisering van de jeugd. Daarom bezochten bestuursleden Vincent Herman en Henri Lambrecht alle klassen van de plaatselijke basisschool om uitleg te geven over de Hondenzwemming en hen te motiveren deel te nemen aan de tekenwedstrijd. Speciaal voor de gelegenheid had bestuurslid Henri Lambrecht zijn hond mee. Die hond was overigens ook aanwezig tijdens de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd. Elk jaar komen de schoolkinderen ook gratis naar de kermis op vrijdag dankzij de steun van vzw Sint-Bavovrienden en de betrokken foorkramers. 
 
Het logo en de huisstijl van de Hondenzwemming werden in 2017 vernieuwd waarbij meer de nadruk op het erfgoedaspect enerzijds en de dynamiek van het evenement anderzijds kwam te liggen.
 
In 2017 kwam de Hondenzwemmingsraad (zie opstart in 2016) voor de tweede keer bijeen om te brainstormen over het voortbestaan van het evenement en het erkenningstraject. De leden van de raad dragen de boodschap van het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed op grote schaal uit naar de gehele erfgoedgemeenschap, wat een belangrijke troef blijkt. Het verslag van de tweede Hondenzwemmingsraad vind je hier (pdf).
 
2016
Een erg belangrijke sensibiliseringsactie was de opstart van een klankbordgroep: de Hondenzwemmingsraad. Het bestuur van de Sint-Bavovrienden vindt de participatie vanuit de brede erfgoedgemeenschap ontzettend waardevol, niet alleen voor het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed, maar ook om de toekomstplannen af te toetsen. Vandaar streefde het bestuur een ruime vertegenwoordiging in de Hondenzwemmingsraad na: vrijwilligers, bezoekers, dierenartsen, foorkramers, gemeentewerkers, leerkrachten, sponsors, hondenliefhebbers, enz. Kortom: iedereen die van dicht of iets minder dicht bij de Hondenzwemming betrokken is. In mei 2016 kwam de raad voor het eerst samen tijdens een ochtendvergadering met aansluitende receptie. Tijdens die eerste raad zorgden de aanwezigen voor de nodige input en feedback over de organisatie van de Hondenzwemming in het algemeen en het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed in het bijzonder. Er werd bijvoorbeeld een SWOT-analyse gemaakt. Op basis van die SWOT-analyse nam het bestuur van de Sint-Bavovrienden concrete acties ter verbetering van het evenement. Chantal Bisschop (Centrum Agrarische Geschiedenis) en Erik De Vroede (Sportimonium) begeleidden de raden telkens. Het verslag van de eerste Hondenzwemmingsraad, incl. SWOT-analyse, vind je hier (pdf).
 
In 2016 werd ook een nieuwe website gelanceerd, die duidelijker de link legt met het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed, de Inventaris Vlaanderen én dierenwelzijn. 2016 was ook het jaar waarin de Sint-Bavovrienden meer gebruik maakten van sociale media om de Hondenzwemming te promoten. Die foto’s, livestreaming en zelfs dronebeelden hadden een grote impact en zorgden voor extra sensibilisering.
 
2015
Om het brede publiek extra te sensibiliseren verscheen in 2015 een uitgebreid artikel over 165 jaar Hondenzwemming (zie bij "Identificatie- en documentatie-acties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve"  én bij "Onderzoeksacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve"). Dit zorgde voor een ontsluiting naar het brede publiek en legde de link met het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed, de Inventaris Vlaanderen en het belang van dierenwelzijn.
 
2014
Na de opstart van het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed lanceerde de werkgroep een ruime promotiecampagne om de erkenningsaanvraag, samen met de Hondenzwemming zelf, aan het brede publiek en de ruime erfgoedsector bekend te maken, o.a. door persartikels, deelname aan studiedagen, participatie aan expo’s, enz. Het hoogtepunt van de promotiecampagne in 2014 was het bezoek van minister van cultuur Sven Gatz aan de Hondenzwemming. Dat zorgde voor een ruime persbelangstelling (krant, radio, tv) en bracht het evenement op een positieve manier in beeld. Dat leidde tot meer bekendheid en meer aandacht voor het erkenningstraject. Dat minister Gatz de Hondenzwemming achteraf vermeldde in zijn boek ‘Bekentenissen van een cultuurbarbaar’ was een mooie meerwaarde.
 
In 2014 kreeg de definitieve Werkgroep Erkenning Hondenzwemming vorm. Sindsdien bestaat die uit voortrekker Bert De Smet, de Sint-Bavovrienden (voorzitter Marc Mullie en secretaris André Naessens), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (stafmedewerker Chantal Bisschop) en het Sportimonium (conservator Erik De Vroede). Het gemeentebestuur en de heemkring maken niet langer deel uit van de werkgroep, maar ondersteunen het erkenningstraject wel nog.
 
2013
In 2013 richtte toenmalig voorzitter van de Wielsbeekse heemkring, Bert De Smet, de Werkgroep Erkenning Hondenzwemming op. De eerste vergadering werd bijgewoond door het bestuur van de Sint-Bavovrienden, het gemeentebestuur van Wielsbeke en de plaatselijke heemkring. Het was de start van het erkenningstraject Immaterieel Cultureel Erfgoed. Via een eerste persbericht op 10 augustus 2013 in Het Laatste Nieuws bracht de werkgroep de brede erfgoedgemeenschap op de hoogte. De reacties waren lovend en erg enthousiast.
 
Plannen
De Sint-Bavovrienden hebben nog flink wat plannen rond sensibilisering en communicatie, waarbij de belangrijkste zijn: extra inzetten op de betrokkenheid van de jeugd (via scholen en jeugdverenigingen: schoolbezoeken, educatief pakket, doe-opdrachten, tekenwedstrijd) en van ouderen (via het rusthuis, de seniorenraad en ouderenverenigingen: seniorennamiddag, verhalen verzamelen, activiteiten op maat). Daarnaast wil de organisatie ook breed uitpakken met 175 jaar Hondenzwemming in 2025. Uiteraard blijft ook de brede promotiecampagne naar publiek en pers elk jaar een belangrijk item binnen de communicatie-acties. Zo willen de Sint-Bavovrienden blijvend inzetten op communicatie en sensibilisering rond de Hondenzwemming.; (c) Bert De Smet, vzw Sint-Bavovrienden
Voorbeelden uit de praktijk
2016-2017: De oprichting van de Hondenzwemmingsraad had een grote impact en zorgde voor een ruimere betrokkenheid. De vertegenwoordigers van de erfgoedgemeenschap toonden zich ontzettend tevreden dat ze mee in het erkenningsverhaal konden stappen.
 
2014: De opstart van de Werkgroep Erkenning Hondenzwemming zorgde voor een zeer ruime en sterk vernieuwde belangstelling voor de Hondenzwemming. Niet alleen in de pers, maar ook in het dorp zelf. Dat was heel erg duidelijk door de vele persoonlijke contacten, de reacties op sociale media én de ontvangen briefwisseling. Het bezoek van minister Sven Gatz in 2014 zorgde zeker voor een extra boost en een sterkere identiteitsvorming van de erfgoedgemeenschap van de Hondenzwemming.