Living Human Treasures

Omschrijving
Living Human Treasures (in het kort ‘LHT’), waar staat dit voor? De term werd in het leven geroepen door UNESCO en vertaalt zich als ‘levende menselijke schatten’. UNESCO verwijst hiermee naar “persons who possess to a high degree the knowledge and skills required for performing and re-creating specific elements of the intangible cultural heritage”.
Personen dus die immaterieel erfgoed in zich dragen of beoefenen, zoals een ambachtsman, danser, circusartiest …  Om die ‘levende menselijke schatten’, beter te omkaderen en te ondersteunen, ontwikkelde UNESCO in 1993 een sensibiliseringsprogramma. Het programma is gericht op kennisdeling en erkenning van net die beoefenaars.

Ook in Vlaanderen wordt gezocht naar manieren om deze ‘schatten’ beter te omkaderen. Binnen het traject 'Schatten van*in Mensen' (2012-2014) werd via een praktijkonderzoek bekeken hoe dit UNESCO-programma ingezet kan worden in het erfgoedbeleid in Vlaanderen. De nadruk lag hierbij in de eerste plaats op beoefenaars van ambachten en podiumkunsten. Centrale vragen in het onderzoek waren: Hoe kunnen we de kunde van deze beoefenaars in Vlaanderen duurzaam borgen? En hoe kan het UNESCO-programma een hefboom zijn voor een (erfgoed)beleid in Vlaanderen dat linken legt met andere beleidsdomeinen?

Het onderzoek bestond uit diepte-interviews met ‘menselijke schatten’, focusgroepen en gesprekken met experten, uitgebreid literatuuronderzoek, desktop research naar internationale voorbeelden. De resultaten werden gebundeld in de nota ‘Virtuoos Vlaanderen!’. Lees het nu op  www.livinghumantreasures.be.

Traject
Virtuoos Vlaanderen! bundelt de expertise die is opgebouwd tijdens het traject 'Schatten van*in Mensen' (2012-2014), opgezet door tapis plein, ETWIE, FARO, Het Firmament, Circuscentrum, Provincie West-Vlaanderen en Erfgoedcel Brussel. Dit is een vervolgtraject op het project 'Schatten van*in Mensen' uit 2010, toen getrokken door FARO, i.s.m. een aantal partners over heel Vlaanderen.
 
Bibliografie
Projectdocumentatie

Over Living Human Treasures
  • UNESCO. Guidelines for the establishment of Living Human Treasures Systems. Parijs, UNESCO, 2002.
  • AIKAWA-FAURE (N.). “Excellence and authenticity: Living National (Human) Treasures in Japan and Korea”, International Journal of Intangible Heritage, 9, 2014, pp. 38-51.
Inspirerende buitenlandse voorbeelden
  • COMINELLI (F.). L’Economie du Patrimoine Culturel Immatériel: Savoir-faire et métiers d’art en France. Thèse pour l’obtention du Doctorat en Sciences Economiques. Ecole doctorale d’Economie Panthéon-Sorbonne, 2013 
  • FALK (E.). “Concerns of diversity – living crafts, methodology for the continuation of craftsmanship”, ICHNGO forum, 5 februari 2014.
  • NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS. 2014 Guide to the National Endowment for the Arts. Washington, 2014.
  • VIE. Ambacht. Erfgoed, economie en duurzaamheid. Verslag internationale conferentie over de kracht van het ambacht. Eindhoven/Tilburg, 2014.
  • YIM (D.). “Living Human Treasures and the Protection of Intangible Cultural Heritage: Experiences and Challenges”, ICOM News, 2004, 4, pp. 11-13.