Kermiscultuur


Externe media
Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw - a.s.b.l. la Défense des Forains Belges
Werkgroep kermiscultuur
Kermiserfgoedcomité
LECA
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Overdrachtsinitiatieven in verband met kermiscultuur
Documentatie-initiatieven voor de kermiscultuur

ICE categorieën
Ambachtelijke vaardigheden
Podiumkunsten of voorstellingen
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen
Kennis en praktijken over de natuur en het universum
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als vehikel van ICE

Tags
kermis, foor, jaarmarkt

Trefwoorden
ambacht, feest, markt, muziek, processie, sociaal gebruik, viering

Externe links
http://www.kermiswereld.net , http://kermisland.be

In België worden jaarlijks een paar duizend kermissen gevierd door enkele miljoenen mensen. Veelal zakken deze mensen af om te genieten van de sfeer, de attracties en de typische lekkernijen (denk maar aan smoutebollen!), maar ook om hun eigen tradities en gebruiken omtrent de kermis in ere te houden.
Het kermisseizoen begint in principe tijdens de carnavalsperiode (februari - maart) en eindigt in november na Wapenstilstand. Tijdens deze periode kom je in bijna elke stad of dorp wel één of meerdere keren per jaar een kermis tegen. De kermis gaat zoals ze komt, toch duikt ze ieder jaar weer op. Al eeuwenlang worden kermissen in een dorp of stad gevierd rond hetzelfde tijdstip. Het ontstaan van kermis is onlosmakelijk verbonden met andere sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Deze hangen vandaag de dag nog steeds samen. Enkel de laatste jaren vind je ook kermissen tijdens de kerstperiode, rond schaatsbanen en kerstmarkten . Deze groeien gestaag jaar na jaar.
Kermisuitbaters reizen het hele jaar door in binnen- en buitenland. Van kermis tot kermis trekken ze al generaties lang rond met hun wagens. Ze vormen een hechte gemeenschap met hun eigen gebruiken en gewoonten. Sinds jaar en dag maken ze deel uit van het dagelijks leven. Kermis is een levende en dynamische traditie, door introductie van nieuwe attracties en spelletjes, altijd nieuw en altijd anders. Ze is voortdurend in beweging en past zich op verschillende manieren aan, zodat het steeds weer nieuwe generaties weet aan te spreken.;
Sociaal-culturele betekenis

Mensen gaan naar de kermis om mensen te ontmoeten, om oude bekenden, schoolkameraden of familie (terug) te zien. Mensen die uitgeweken zijn, keren dikwijls terug naar de gemeente waar ze opgegroeiden tijdens de kermis, net om hún kermis te vieren. Ze houden hun kermistradities in ere. Zo hebben heel veel families een typisch ‘kermisgerecht’, een stamcafé waar wordt afgesproken na het bezoek aan de kermis of een vaste datum waarop de kermis met de familie gevierd wordt.

Tijdens een kermis werken plaatselijke organisaties (sportverenigingen, buurtwerkingcomités, middenstand, horeca ...) samen om randactiviteiten te organiseren. Deze lokale verenigingen vieren elk op hun eigen manier kermis met o.a. volksspelen, kermiskoersen duivenlossing, fanfarewedstrijden ...

Tijdens speciale dagen nodigen foorreizigers ook minderbedeelden en mensen met een beperking uit voor een gratis kermis. De kermis bepaalt dan ook mee de sociale kalender van deze plaatselijke organisaties.

Kermissen in België worden uitsluitend georganiseerd door steden of gemeenten. Er is hierdoor een nauwe samenwerking tussen enerzijds de meer dan 500 besturen en ambtenaren en anderzijds de foorreizigers.

Er zijn in ons land ongeveer 1200 actieve foorreizigers. De foorreizigers vormen in principe één grote familie. Ze zijn vaak met elkaar verwant, aangezien de meesten al generaties lang in de voetsporen van hun ouders treden om het beroep verder te zetten. Er wordt ook meestal gehuwd binnen de gemeenschap.

Dikwijls kent men de kermis enkel in haar hedendaagse vorm. De kermis heeft echter een kleurrijke en erg interessante geschiedenis. Mensen vieren al eeuwenlang kermis. Het is een waar volkscultureel gegeven, ingebakken in het sociaal weefsel.