Heksenstoet Beselare


Externe media
Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Heksenstoet Beselare vzw
Erfgoedcel CO7
LECA

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie & inventarisatie Heksenstoet
Onderzoek Heksenstoet
Communicatie & sensibilisering Heksenstoet
Overdracht Heksenstoet

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Tags
heks, sprookje, muziekgroep, optreden, duivel, kinderanimatie, legende, paarden, praalwagen

Trefwoorden
feest, stoet, muziek, markt, dans

Externe links
http://www.heksenstoet.be/ , http://www.zonnebeke.be/nl/toerisme/hekserij.php

150 jaar geleden op 19 april 1861 werd in Beselare op de hoeve “Navegheer” Edward Vermeulen geboren. Toen hij vier was, verhuisde het gezin naar Hooglede. Edward Vermeulen werd later bekend als volksschrijver Warden Oom. De talrijke legendes over spoken en heksen die in zijn geboortedorp leefden en van ouder op kind werden doorverteld, heeft hij opgetekend en in zijn boeken verwerkt.
In “Betoverd Hof” verwerkte hij de legende van “De Vliegende Geit“. Ook het verhaal van Babbe van d’Eijer Panders is een zuiver Beselaars vertelsel dat hij in zijn jonge tijd opgetekend heeft. Beselare staat sinds jaar en dag bekend als de “Toveresseparochie” omdat de mensen er altijd vermaak gevonden hebben in het vertellen van allerlei verhalen over heksen en spoken. Door het werk van Warden Oom is die naam algemeen verspreid geraakt. Zowel Warden Oom als Lodewijk De Wolf noteerden wat ze van oudere mensen vernamen. Het is echter de grote verdienste geweest van Jozef Maes om hiermee alsook met nieuwe getuigenissen een verzamelwerk te maken met 12 toveresseverhalen.
In 1959 op Bamiskermis trok men voor het eerst in stoet naar het gemeentehuis van Beselare voor de doop van de meesteresse van alle toveressen: Sefa Bubbels. De stratenkermis vormde zo de basis van de Heksenstoet.
De huidige stoet bestaat uit een proloog en vier grote delen (het markizaat, de heks in het sprookje, heksenfolklore in Beselare, Heksenhoogfeest en heksenveroordeling). Bij de laatste edities wordt steeds meer aandacht besteed aan buitenlandse groepen. ’s Avonds worden de heksen naar de brandstapel gebracht en verbrand.

xxx: uitgegroeid naar weekendgebeuren - 25.000 toeschouwers
De Heksenstoet vindt tweejaarlijks plaats, telkens het laatste weekend van juli. De volgende Heksenstoet gaat uit op zondag 30 juli 2017 om 15u30.;
Sociaal-culturele betekenis
Reeds 43 keer trok de Heksenstoet door Beselare. Het is een organisatie van de vzw Heksenstoet Beselare in samenwerking met de gemeente en de vele vrijwilligers en verenigingen.
De culturele identiteit van de inwoners van Beselare is sterk verweven met de heksenverhalen. Het thema komt vaak terug in de benaming van horeca- en handelszaken (De Vliegende Geit, Merlijn, De Heksenketel, D' Heksescheure, De Heksegazette ...) en producten (heksenpaté, heksentaart, heksencocktail, heksenvieruurtje, heksenkruiden bij de apotheek ...).
Er worden tal van activiteiten georganiseerd in Beselare die de omgang met dit immaterieel erfgoed dynamisch houden en de gemeenschapsvorming stimuleren.