Erfgoedcel Hasselt

 ,
 
Hasselt is rijk aan erfgoed. Denk maar aan de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten, 't Hessels (dialect), archieven, (museale) collecties, jenever, de beiaard …
Alle erfgoedorganisaties in het Hasseltse zetten zich in om dat erfgoed te bewaren, in kaart te brengen en bekend te maken.
Erfgoedcel Hasselt ondersteunt hen daarbij en werkt samen met hen projecten en publicaties uit. Zo is de erfgoedcel een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Hasseltse erfgoedsector.;