CRKC

Categorie
Landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen
Ambachtelijke vaardigheden
Orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICE

Trefwoorden
processie
ambachtelijke techniek
sociaal gebruik
stoet
viering

Website
http://www.crkc.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt
Godelieveprocessie Gistel

Gerelateerde organisaties
KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
LECA
CAVA
Kerncomité Godelieveprocessie

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Op handen gedragen
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie

CRKC is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Het centrum

  • verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over religieus erfgoed
  • ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders
  • bevordert de kennis en belangstelling voor religieus erfgoed.

Op het vlak van immaterieel erfgoed stelt CRKC zijn expertise ter beschikking bij het borgen van religieuze immaterieel erfgoedelementen. Religieus immaterieel erfgoed kan variëren van ambachtelijk hostiebakken over processies tot tradities en gebruiken die een band hebben met een bepaalde heilige. De expertise van CRKC op het vlak van behoud, beheer en inventarisatie van roerend erfgoed kan worden aangewend bij het borgen van de roerend erfgoedaspecten die aan een immaterieel erfgoedelement verbonden zijn.

;