CAVA

Bestand
open bestand

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde landelijke organisatie

Expertise ICE
Ander domein
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
sociaal gebruik
viering

Vrij trefwoord
vrijzinnig humanisme

Website
http://www.cavavub.be

Gerelateerde organisatie
CRKC

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven is een Vlaamse erfgoedinstelling, gehuisvest op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel.

CAVA heeft als opdracht het materieel en immaterieel erfgoed van het vrijzinnig-humanisme, zoals zich dat in Vlaanderen en Brussel heeft gemanifesteerd sinds de Tweede Wereldoorlog, te bewaren, registreren, ontsluiten en bestuderen. 

;