Sint-Paulusgilde

onderschrift: Gilde trekt de kar

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
viering
religieus erfgoed

Gerelateerd element (Wat)
Pauwelviering

Gerelateerde organisaties
LECA
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Pauwelviering: maakproces Pauwelhoed gedocumenteerd
Identificatie/documentatie rond de Pauwelviering
Onderzoek rond de Pauwelviering
Communicatie en sensibilisering rond de Pauwelviering
Overdracht via de Kinderpauwelbende
Overdracht rond de Pauwelviering

De Sint-Paulusgilde is een vereniging die binnen de traditie van de Pauwelviering geldt als een van de ankerpunten. In tegenstelling tot de Pauwelbende, die jaarlijks wijzigt qua samenstelling, zorgt de gilde mee voor het in stand houden van de viering en haar tradities. Haar voornaamste rol bestaat uit het “weggeven” van de Pauwel. Jaarlijks bepalen de leden van de Sint-Paulusgilde na onderling overleg en zo nodig stemming, wie van de verschillende kandidaatpauwels en bijhorende bendes dat jaar de figuur van Sint-Paulus mag gestalte geven. Indien het zou voorvallen dat er zich geen kandidaten aanbieden, dient de gilde zelf op zoek te gaan naar een mogelijke Pauwel. Daarnaast voorziet de gilde voornamelijk in logistieke steun bij de organisatie van de viering zelf.
 ;