het MOT

Het MOT (het Museum voor de Oudere Technieken) in Grimbergen is een regionaal ingedeeld museum dat werkt rond de technieken die gebruik maken van natuurlijke aandrijving (wind-, water en spierkracht). Naast de spierkracht van de mens is ook die van dieren enorm belangrijk voor tal van technieken. Van het bewerken van het land, vervoeren van mensen en goederen tot het aandrijven van werktuigen. Honden, ossen, kamelen en zo meer worden door de mens al millennia lang, letterlijk en figuurlijk, voor hun wagen gespannen.
 
Als museum zetten we hard in op het bewaren en doorgeven van technische kennis. Daarom hebben we een uitgebreide collectie opgebouwd die bestaat uit voorwerpen en documentatie. Handwerktuigen en de kennis daarover vormen de kerncollectie. Voor het MOT is technische kennis een fundamenteel onderdeel van ons ICE en het Museum neemt dan ook tal van initiatieven om deze kennis te borgen. Dit doen we in samenwerking met heel diverse spelers uit het technisch-historisch veld. 
 
Speciale aandacht gaat o.a. uit naar het paard. Het paard was in de streek van Grimbergen ongetwijfeld het belangrijkst trekdier dat vooral bij transport en grondbewerking enorme diensten bewees. De technieken die hiermee verband houden vormen een uitgebreid en divers erfgoed dat het MOT mee tracht te bewaren en ontsluiten. In hun collectie en tentoonstellingen hebben ze dan ook voertuigen en werktuigen die door het paard werden aangedreven maar ook de werktuigen van de hoefsmid, de gareelmaker en de wagenmaker. In de MOT-bibliotheek wordt een schat aan documentatie bewaard over de technieken die verband houden met het werkend paard. Aan het museum staan er een hoefstal en een rosmolen en geregeld worden er paarden beslaan of ingespannen tijdens demonstraties of evenementen. Het MOT bewaart niet alleen erfgoed rond het werkend paard. Het denkt mee na over hoe de technieken die ermee verband houden kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. 
 ;