Steunpunt Levend Erfgoed

Expertise ICE
Kennis en praktijken over de natuur en het universum

Website
http://www.sle.be

Gerelateerd element (Wat)
De cultuur rond het Belgisch (of Brabants) trekpaard

Gerelateerde organisaties
Museum van het Belgisch Trekpaard
Stoeterij Diepensteyn

Gerelateerde borgingsactie (Hoe)
Identificatie- en documentatie-acties cultuur rond het Belgisch Trekpaard

Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE) komt op voor het bewaren van onze oude en streekeigen rassen van landbouw- en neerhofdieren, voor de instandhouding van de biodiversiteit, voor het behoud van ons genetisch patrimonium. SLE werkt niet alleen rond kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen en honden, maar ook rond schapen, geiten, varkens, runderen en trekpaarden. Al 25 jaar ijvert SLE voor dit doel. Net zoals onze historische gebouwen, zijn onze traditionele dieren monumenten, die verdienen gekoesterd, bewaard en zelfs beschermd te worden. SLE brengt de problematiek rond oude huisdierrassen weer onder de aandacht. Zij organiseert daartoe manifestaties en neemt deel aan diverse tentoonstellingen en beurzen. Zij geeft een driemaandelijks tijdschrift uit “DE ARK”, publiceerde meerdere brochures en boeken over de oude rassen – waaronder trekpaarden - en organiseert jaarlijks een Levend Erfgoed Expo in het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Het Belgisch Trekpaard is daar steeds prominent aanwezig. In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen beheert zij daar een Levend Erfgoed Park waar het merendeel van de oude rassen aanwezig is, inclusief het Belgisch en Ardens trekpaard en het Vlaams paard.;