Edele Confrérie van het Heilig Bloed

 ,
 
De Edele Confrérie van het Heilig Bloed uit Brugge is ontstaan in de 15de eeuw.
Dit broederschap neemt het volgende als primaire taken op:
  • het bewaren de relikwie van het Heilig Bloed (de relikwie is niet hun eigendom, wel stadsbezit)
  • het organiseren van opgedragen missen in de Heilig-Bloedbasiliek
  • het jaarlijks inrichten van de Heilig Bloedprocessie in Brugge
  • het bewerkstelligen van de verering van het Heilig Bloed (door missen, door op regelmatige tijdstippen de relikwie ter verering aan te bieden, door de jaarlijkse noveen te houden)
  • het beheer en de conservatie van het kunstpatrimonium
  • het dagelijks beheer van de gebouwen die ze in vruchtgebruik hebben 
; Edele Confrérie van het Heilig Bloed