Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Categorie
Niet op basis van het CED gesubsidieerde lokale of regionale organisatie

Expertise ICE
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
processie

Website
http://www.holyblood.com

Gerelateerd element (Wat)
Heilig Bloedprocessie Brugge

Gerelateerde organisatie
Erfgoedcel Brugge

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Brugge: onderzoek
Heilig Bloedprocessie Brugge: samen met een couturier aan de slag
Heilig Bloedprocessie Brugge: overdracht
Heilig Bloedprocessie Brugge: communicatie en sensibilisering
Heilig Bloedprocessie Brugge: filmopnames

 ,
 
De Edele Confrérie van het Heilig Bloed uit Brugge is ontstaan in de 15de eeuw.
Dit broederschap neemt het volgende als primaire taken op:
  • het bewaren de relikwie van het Heilig Bloed (de relikwie is niet hun eigendom, wel stadsbezit);
  • het organiseren van opgedragen missen in de Heilig-Bloedbasiliek;
  • het jaarlijks inrichten van de Heilig Bloedprocessie in Brugge;
  • het bewerkstelligen van de verering van het Heilig Bloed (door missen, door op regelmatige tijdstippen de relikwie ter verering aan te bieden, door de jaarlijkse noveen te houden);
  • het beheer en de conservatie van het kunstpatrimonium;
  • het dagelijks beheer van de gebouwen die ze in vruchtgebruik hebben.
; Edele Confrérie van het Heilig Bloed