Sportimonium

Categorie
Landelijk museum

Expertise ICE
Ander domein

Trefwoorden
sport
spel

Vrije trefwoorden
ludodiversiteit
volkssporten

Websites
http://www.sportimonium.be
http://www.vlas.be

Gerelateerde elementen (Wat)
Volkssport Krulbol
Waregem Koerse Feesten
Vinkenzetten in Vlaanderen
Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Hanenzetten in Vlaanderen

Gerelateerde organisaties
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Belgische Valkerij Federatie "Valkeniers.be" vzw
VlaS
Stad Harelbeke
A.Vi.Bo
Werkgoep Waregem Koerse Feesten
LECA
Werkplaats immaterieel erfgoed
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Belgische Krulbolbond
vzw Sint-Bavovrienden Sint-Baafs-Vijve

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Ludodiversiteit
Onderzoek en ontsluiting Waregem Koerse Feesten
Meerjarig cultureel erfgoedproject 'Met Paardenkracht… Registratie en ontsluiting van paardenerfgoed in Vlaanderen'.
Communicatie-acties Waregem Koerse Feesten
Overdrachtsmaatregelen Waregem Koerse Feesten
Suskewiet
Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven "Suskewiet. Over de verhalen en tradities van de vinkensport", Stad Harelbeke
Identificatie- en documentatieacties vinkensport in Vlaanderen, A.Vi.Bo
Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven vinkensport in Vlaanderen, A.Vi.Bo
Onderzoeksinitiatieven vinkensport in Vlaanderen, A.Vi.Bo
Overdrachtsinitiatieven vinkensport in Vlaanderen, A.Vi.Bo
Studiedag: Immaterieel erfgoed en dieren. Samen naar praktijkuitwisseling en een ethische code?
Hanenzetten: communicatie & sensibilisering
Identificatie- en documentatie-acties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Onderzoeksacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Communicatie- en sensibiliseringsacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn tijdens Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
Overdrachtsacties Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve

 ,
 
Gedurende drie decennia reeds heeft het Sportimonium ervaring opgedaan in het borgen van de traditionele sporten en spelen die doorgaans een lokaal karakter hebben. Eerst op landelijk vlak en later op internationaal niveau zijn talrijke initiatieven genomen om die traditionele bewegingscultuur te inventariseren, bestuderen en documenteren en zijn, in samenwerking met de beoefenaars zelf, projecten opgezet voor het in stand houden en revitalizeren van de vele volkssporten. Belangrijk daarbij was om de rijke speldiversiteit wereldwijd te vrijwaren.

 ; Sportimonium