Nieuw beurzensysteem voor meester-leerlingen!

Schoenmakers, pruikenmakers, smeden, weefsters, bakkers, goochelaars, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers … allemaal baanbrekende vakmensen, met beroepen die een lange en rijke geschiedenis kennen. Hun kennis en ervaring staat in onze haastige samenleving onder druk. Of wordt steeds meer in vraag gesteld. Met een kersvers beurzensysteem rond meesterschap speelt Cultuurminister Sven Gatz in op het belang van het doorgeven van hun vakmanschap* aan volgende generaties.

Een nieuw reglement, een nieuwe kans Het doorgeven van vakmanschap aan toekomstige meesters is een voorwaarde om het levend te houden. Dit immaterieel erfgoed zit in hoofden en handen van meesters. En het lokt ook de belangstelling van nieuwe leerlingen. Maar het doorgeven zelf, dat zijn vaak intensieve en tijdrovende processen. Om die vakmensen en leerlingen de nodige tijd en ruimte te geven om samen te werken en de stiel te leren, zet minister van Cultuur Sven Gatz in op meester-leerling trajecten. Met de ‘beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject’ geeft hij hen, en zo ook het doorgeven van vakmanschap, een financieel duwtje in de rug.

Hoe werkt het?

Ter ondersteuning van een leertraject vakmanschap kunnen een meester en leerling(en) vanuit een partnerschap een beurs aanvragen.

 • De beurs bedraagt maximum 2.000 euro per maand
 • Een traject heeft een looptijd van maximaal twee jaar
 • De indiendatum voor meester-leerling trajecten is uiterlijk 15 september 2018. Het leertraject start ten vroegste op 1 januari en uiterlijk op 1 juli 2019.
 • Meer info lees je hier.

  Advies gevraagd?

  De cultureel-erfgoedsector staat voor je klaar.
Een overzicht van professionele organisaties met relevante expertise in immaterieel erfgoed vind je in de handleiding bij de aanvraag.

  Meester of leerling gezocht?

  Ben je een leerling die een meester zoekt? Of een meester die kennis wil doorgeven? Bezorg je zoekertje aan contactpersoon Sophie Muyllaert en zij bekijkt of een match mogelijk is.

  Een voortraject rond vakmanschap in Vlaanderen: Virtuoos Vlaanderen

  Dit initiatief komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Dat toont het rapport ‘Virtuoos Vlaanderen!’ , in 2014 voorgesteld in het bijzijn van minister Gatz. De voornaamste conclusie uit het rapport: er is dringend nood aan initiatieven om vakmanschap in Vlaanderen veilig te stellen voor de toekomst.

  Bij UNESCO loopt sinds het midden van de jaren 1990 een programma onder de noemer van ‘Living Human Treasures’ (Levende Menselijke Schatten). Virtuoos Vlaanderen, een project van verschillende erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel, onderzocht zowel de internationale voorbeelden van meester-leerlingsystemen als de specifieke situatie van meesters in ambachten en podiumkunsten in Vlaanderen. Het rapport met concrete aanbevelingen, het boek met portretten, en website met resultaten vind je hier: www.livinghumantreasures.be.