Waregem Koerse Feesten

Waregem Koerse Feesten
Waregem Koerse Feesten
Waregem Koerse Feesten
Waregem Koerse Feesten
Waregem Koerse Feesten
Waregem Koerse Feesten

Locatie

De Waregem Koerse Feesten is een jaarlijks terugkerend massa-evenement dat in de zomerperiode plaatsvindt. Het algemene hoogtepunt van deze feesten is Waregem Koerse zelf. Hieronder wordt de reeks paardenrennen verstaan, die sinds het midden van de negentiende eeuw op de eerste dinsdag na het laatste weekend van augustus worden ingericht. De Feesten worden op de voorafgaande donderdag officieel geopend door de bellenman van Waregem.

De eerste paardenrennen te Waregem hadden in 1847 plaats als een bescheiden onderdeel van de lokale oogstfeesten en kermis. Geleidelijk aan wonnen de rennen aan populariteit, niet in het minst sinds de inrichting van de eerste 'Grand Steeple des Flandres' in 1857. Vanaf dan klommen de rennen op tot de Belgische top.

De laatste vijftig jaar professionaliseerde de Koersmaatschappij enerzijds de organisatie van Waregem Koerse om het voorbestaan te garanderen. Anderzijds werden onder impuls van het stadsbestuur de Waregem Koerse Feesten nieuw leven ingeblazen door het uitwerken van een tiendaags feestprogramma en door het ondersteunen van lokale initiatieven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de algemene crisis die de Belgische paardensport de laatste decennia doormaakte in Waregem zo goed als onbestaande is. Op de eerste dinsdag na de laatste zondag van augustus wordt er gekoerst en gefeest aan de Gaverbeek alsof het nooit anders is geweest.

Bijlage: Geschiedenis Waregem Koerse Feesten